• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อศิริพจน์ สกุลทอง เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา บุญนาค วิริยะเลิศ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2018 โซน 5 หลุม 5320/ บรรจุศพ อังเดร ประเสริฐ เอื้อกุศลกุล วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 โซน 8 หลุม 1538

 

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  มกราคม  2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อสุทธิ  ปุคละนันท์
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  กุมภาพันธ์   
2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อวิทยา  ลัดลอย
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22  เมษายน  
2018/2561
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม  2018/2561
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน  คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  
2018/2561
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์   ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  กรกฎาคม  2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  สิงหาคม  
2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อจรัญ   ทองปิยะภูมิ

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน  2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา   เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม  
2018/2561
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์   ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   25   พฤศจิกายน  2018/2561
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน  คุณพ่อชัชวาล   ศุภลักษณ์

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23  ธันวาคม   
2018/2561
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน  คุณพ่ออนุสรณ์   แก้วขจร

รายชื่อประจำเดือน พฤษภาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
5809
ยอแซฟ วิริยะ-ไทยธรรม
05-05-2001
5
หลุมศพ
0946
เปโตร สาวิตร-ไกรสินธุ์
28-05-2015
8
หลุมศพ
0149
เอากุสติโน จรัส-โอษฐ์ศิริยานนท์
08-05-2014
2
หลุมศพ
4716
อันตน ชาติชาย-โอษฐศิริยานนท์
27-05-1998
5
หลุมศพ
3108
มารีอา จันจิรา-โลหะวิริยะศิริ
07-05-1960
3
หลุมศพ
3924
เกลแมนเต กมล-โลหชลิตานนท์
01-05-2017
3
หลุมศพ
2121
เทเรซา เกียว-โรมสาคร
19-05-1985
3
หลุมศพ
4405
มารีอา จิตรา-โชติวุฒิ
08-05-2017
5
หลุมศพ
4317
ยอแซฟ สุธรรม-โคมินทร์
22-05-1997
5
หลุมศพ
6421
ยอแซฟ วิรัช-โกวงศ์
30-05-2007
5
หลุมศพ
0443
เทเรซา ไขศรี-โกกิลานนท์
22-05-2007
2
หลุมศพ
5015
มารีอา อารีย์-แฮตอินตอง
17-05-1999
5
หลุมศพ
1932
มารีอา สุภาพ-แสงแลป
11-05-1996
4
หลุมศพ
0219
เทเรซา บุญส่ง-แสงจันทร์
29-05-2015
3
คอนโด
0134
อาบนรส์ หมุยจีง-แซ่โอ๊ว
08-05-1942
1
แฟลต
0520
วินเซนต์ เป็งเอี่ยม-แซ่โล้ว
07-05-1959
1
หลุมศพ
0746
โรซา ตั้งสี-แซ่โล้ว
09-05-1999
2
หลุมศพ
0247
อันนา ซิวลั้ง-แซ่โจว
19-05-1992
2
หลุมศพ
2715
มารีอา เพ็กลั้ง-แซ่โจว
12-05-1996
3
หลุมศพ
0501
เอลีซาเบธ เหลียงเฮียง-แซ่โง้ว
11-05-1975
1
แฟลต
0811
มารีอา งวงเจ็ง-แซ่โง้ว
16-05-1963
1
หลุมศพ
6029
อักแนส เซาะเค็ง-แซ่โง้ว
12-05-2009
6
หลุมศพ
1347
ยอแซฟ เส็งฮง(หลินมิ้ง)-แซ่โง้ว
07-05-2017
8
หลุมศพ
0220
เปโตร ก๊กเคี้ยง-แซ่แต้
26-05-1977
1
หลุมศพ
5811
เปโตร เต็กสูน-แซ่แต้
19-05-2001
5
หลุมศพ
1901
มารีอา กิมเฮง-แซ่เฮ้ง
28-05-1947
3
หลุมศพ
1252
ยอแซฟ ประสาร-แซ่เฮ้ง
02-05-2017
8
หลุมศพ
0934
มารีอา เพ็กลั้ง-แซ่เอี้ย
13-05-1975
2
หลุมศพ
4828
อันนา ซิวเหลียง-แซ่เอี่ยว
02-05-2008
6
หลุมศพ
0303
ลือพัง-แซ่เล้า
01-05-1959
1
คอนโด
2921
เหล่า ถ่อง เซียง-แซ่เล้า
02-05-1999
3
หลุมศพ
0926
โปเตียง-แซ่เบ๊
15-05-1996
2
หลุมศพ
0711
ยอแซฟ เก้า-แซ่เตียว
23-05-1960
1
หลุมศพ
0608
ฟรังซิสโก ฮั่วยิ้ง-แซ่เจ็ง
14-05-1969
1
หลุมศพ
0719
อันตน ซำเหลียง-แซ่เจ็ง
18-05-1959
1
หลุมศพ
1534
ยอแซฟ ฮะเส็ง-แซ่เจี้ย
19-05-1981
2
หลุมศพ
0301
ลูกา งี่แซ-แซ่เจี่ย
09-05-1994
1
หลุมศพ
1734
เปาโล มุ่ยฮง-แซ่เจีย
26-05-1995
2
หลุมศพ
1010
ยวงบัปติสตา อุ๊ยวา-แซ่ฮุน
12-05-1973
1
หลุมศพ
0124
- น่ำกั๊ว-แซ่อื้อ
13-05-1993
1
หลุมศพ
2022
มารีอา ซิ้วเจ็ง-แซ่อื้อ
07-05-2009
3
หลุมศพ
0614
ยวงบัปติสตา เกียเซ็ง-แซ่อึ้ง
24-05-1972
1
หลุมศพ
0240
ยอแซฟ ฉุ่น-แซ่หว่อง
08-05-2011
8
หลุมศพ
1338
โรซา สอน-แซ่หลิม
29-05-1991
2
หลุมศพ
0518
ปีเตอร์ หงุยกิม-แซ่หยี่
13-05-1916
1
หลุมศพ
0602
เทเรซา ซกตวง-แซ่ล้อ
30-05-1958
1
หลุมศพ
0247
โหงวจิว-แซ่ล้อ
05-05-1978
2
หลุมศพ
3437
หลุยส์ ซุ่นแช-แซ่ล้อ
07-05-2006
4
หลุมศพ
1305
เบเนดิกโต ก๊กอุ้ย-แซ่ลี้
01-05-1990
1
หลุมศพ
5801
ยอแซฟ เกเต่ง-แซ่ลี้
04-05-2009
5
หลุมศพ
6308
- วิศิษฐ์-แซ่ลี้
01-05-1964
5
หลุมศพ
0209
มารีอา แทบ-แซ่ลิ้ม
30-05-2005
1
คอนโด
2422
ยาโกเบ เง็กย่ง-แซ่ลิ้ม
08-05-1959
3
หลุมศพ
2604
ยอแซฟ ตี๋-แซ่ลิ้ม
18-05-2016
3
หลุมศพ
4102
ยอแซฟ วิชัย-แซ่ลิ้ม
05-05-1974
5
หลุมศพ
2116
หลุยส์ บุ้นฮุย-แซ่น้า
19-05-1976
3
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ พิชัย-แซ่ตั้ง
30-05-1975
1
แฟลต
0138
ยวง ซิวกี่-แซ่ตั้ง
25-05-1957
1
แฟลต
0124
อร-แซ่ตั้ง
13-05-1993
1
หลุมศพ
0619
มารีอา ซุ้งคิ้ม-แซ่ตั้ง
29-05-1973
1
หลุมศพ
1303
มารีย์-โยเซฟ ไซ้จู-แซ่ตั้ง
20-05-2000
1
หลุมศพ
0331
มารีอา กิมฮง (กิมฮุ้ง)-แซ่ตั้ง
30-05-1991
2
หลุมศพ
2805
ลูกา เค้ง-แซ่ตั้ง
10-05-2005
3
หลุมศพ
3331
ลูกา เอ็งไต-แซ่ตั้ง
01-05-2006
4
หลุมศพ
0642
มาร์กาเร็ต ชุนงิ้ม-แซ่ตัน
19-05-1905
2
หลุมศพ
1039
ยวงบัปติสตา เลี่ยงสุน-แซ่ซึง
09-05-2013
2
หลุมศพ
5928
มารีอา จิตรา-แซ่ซิ
30-05-2016
6
หลุมศพ
2012
ยอห์น เม้ง-แซ่ฉั่ว
30-05-2004
3
หลุมศพ
2803
มารีอา ซิ่วเล้า-แซ่ฉั่ว
22-05-1946
3
หลุมศพ
6331
ยอแซฟ ก๊กง้วน-แซ่ฉั่ว
05-05-2010
6
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ บุ่นเจียว-แซ่จู
25-05-1967
1
คอนโด
4008
มารีอา มุ่ยเจ็ง-แซ่จิว
12-05-1996
5
หลุมศพ
6401
เทเรซา เง็กเซี้ยง-แซ่จัง
28-05-2016
5
หลุมศพ
0123
เปาโล ธงชัย-แซ่กัง
20-05-1966
1
แฟลต
2728
โทมัส วิทวัส-แก้วลัดดากร
22-05-1986
4
หลุมศพ
0435
อันตน ทวีศักดิ์-แก้วขจร
28-05-2012
8
หลุมศพ
5603
เปโตร ฮูเบอร์โต้-เอส เลกัสปี้
11-05-2000
5
หลุมศพ
0225
อันโตนีโอ ชาลี-เอกวรรณสกุล
19-05-1991
1
หลุมศพ
5016
อันตน ปรีชา-เสรีวงศ์
18-05-1999
5
หลุมศพ
1935
มารีอา สมใจ-เสนาจักร (ทรัพย์เกษม)
26-05-2010
4
หลุมศพ
5505
แบร์นาแด๊ต วีรวรรณ-เสนะวีณิน
31-05-2015
5
หลุมศพ
0505
มีคาแอล นวรัตน์-เวียร์รา
01-05-1995
1
หลุมศพ
6411
พอล กิตติศักดิ์-เลิศวัตรกานต์
17-05-2017
5
หลุมศพ
2741
เปโตร มิค-เลขะวิจิตเลิศ
22-05-2005
4
หลุมศพ
3119
มารีอา สมพร-เรืองกูล
04-05-1993
3
หลุมศพ
3119
เทเรซา ชวนพิศ-เรืองกูล
14-05-1951
3
หลุมศพ
1816
ยวงบัปติสตา รำพึง-เยาวสังข์
07-05-1995
1
หลุมศพ
6018
เทเรซา ดารา-เยาวสังข์
26-05-2002
5
หลุมศพ
2042
อันนา อีดิท-เมเนิท
22-05-2005
4
หลุมศพ
3019
ฟรังซิสเซเวียร์ ไพศาล -เฟื่องธุระ
21-05-2000
3
หลุมศพ
0223
เปาโล สรรพล-เปรมสุข
07-05-2015
3
คอนโด
6324
มารีอา คณาคำ-เปรมสุข
22-05-2008
5
หลุมศพ
3104
ยอแซฟ โล้ว-เปงเทียง
02-05-1950
3
หลุมศพ
0404
RAYMOND ปลีออง-เบร์เนียร์เรย์
25-05-1902
1
หลุมศพ
0451
มารีอา ซิ้วจีน-เทพไพบูลย์รัตน์
11-05-1905
8
หลุมศพ
4713
เปโตร บุญนำ-เตียวตระกูล
17-05-1998
5
หลุมศพ
5019
ANTHONY ปรีชา-เตชะวณิช
30-05-1999
5
หลุมศพ
6332
อันตน วิชัย-เด่นอำไพ
15-05-2010
6
หลุมศพ
2329
มารีอา จำเนียร-เดชาเลิศ
24-05-2010
4
หลุมศพ
1839
อังแนส เพ็ญพรรณ-เซี่ยงใช้
25-05-2008
2
หลุมศพ
1511
ยอแซฟ สุเทพ-เชื่อปัญญา
18-05-1994
1
หลุมศพ
4316
มารีอา นิภา-เชิดบุญชาติ
22-05-1997
5
หลุมศพ
3034
เทเรซา อุทัย-เจิดนภา
31-05-2005
4
หลุมศพ
0641
หลุยส์ พิชัย-เจริญสุข
27-05-2013
8
หลุมศพ
0049
เปโตร ธนู-เจริญพงษ์
29-05-1989
P
กางเขน
2740
ฟรังซิสเซเวียร์ เรืองศักดิ์-เจตษณีนาถ
18-05-1976
4
หลุมศพ
6615
ยอแซฟ เฉลียว-เขียวนอก
02-05-2005
5
หลุมศพ
1145
ยอแซฟ ชัยชาญ-เกษตรรุ่งเรือง
17-05-2016
8
หลุมศพ
0516
เทเรซา วาณี-อุทัยฉาย
16-05-1951
1
หลุมศพ
0224
ฟรังซิสโก ปราโมทย์-อุดมเดช
07-05-2010
2
คอนโด
0109
ยอแซฟ ทนงศักดิ์-อุดมเดช
02-05-2016
3
คอนโด
1143
กาทารีนา บุญเยี่ยม-อุดมเดช
14-05-2016
8
หลุมศพ
1406
ยอแซฟ สมชัย -อิฐรัตน์
25-05-2003
1
หลุมศพ
1418
มารีอา พยุง-อำภาพร
08-05-1909
1
หลุมศพ
6118
อันนา ประยูร-อำนวยพร
10-05-2002
5
หลุมศพ
0209
อันนา แท้-อังศวานนท์
16-05-1989
2
แฟลต
0210
ยอแซฟ สมชาย-อภิรักษ์ทานนท์
13-05-2005
1
คอนโด
6427
วินเซน สุนทร-อภิรักษ์ทานนท์
06-05-2010
6
หลุมศพ
4013
เทเรซา กฤษณา-อนันจิตสุภา
31-05-1977
5
หลุมศพ
0334
ดอมินิโก ซาวีโอ ชัชชัย-อนงค์จรรยา
04-05-1997
2
หลุมศพ
4925
อันนา ถนอมศรี-ห่อศิริ
08-05-1976
5
หลุมศพ
0846
มารีอา ชล๊อต-หอมนิยม
08-05-2004
2
หลุมศพ
1337
เปโตร ไพรัช-หล่อโลหชาญ
23-05-2017
8
หลุมศพ
3409
มารีอา สำรวม-หรรษานนท์
06-05-2014
3
หลุมศพ
0928
เปโตร ถนอม-สุวรรณราช
22-05-2010
2
หลุมศพ
0141
ถนอม-สุวรรณกุล
22-05-1905
2
แฟลต
0231
อากาทา พนมพรรณ-สุริยวรรณ์(ศรีทองท้วม)
13-05-2011
8
หลุมศพ
5908
เปโตร ประเชิญ-สุทธินาวิน
25-05-1988
5
หลุมศพ
6017
มารีอา พาณี-สุขะกูล
19-05-2002
5
หลุมศพ
0314
เรอเน เนตร-สุขดารา
21-05-1989
1
คอนโด
2533
ยวงบัปติสตา ชัย-สิริสิงห์
23-05-1975
4
หลุมศพ
4712
ยอแซฟ สกล-สิริสิงห์
14-05-1998
5
หลุมศพ
4707
ฟรังซิสเซเวียร์ ทอง-สินะวัฒน์
19-05-1987
5
หลุมศพ
6310
มอนิกา ปราณี-สิทธิ์ศิริชัยนนท์
24-05-2003
5
หลุมศพ
5631
หลุยส์โดวิโก อรุณสวัสดิ์-สิงหทัต
03-05-2009
6
หลุมศพ
3810
ซีมอน นเรศ-สันตสมบัติ
23-05-2009
3
หลุมศพ
1833
ลูซีอา ชุ่มจิต-สัจจพงศ์
21-05-1995
2
หลุมศพ
5111
อัลฟอนโซ สมนึก-สังขรัตน์
25-05-2002
5
หลุมศพ
5111
มารีอา รังษี-สังขรัตน์
20-05-2012
5
หลุมศพ
0452
อันเดร จำรัส-สังขรัตน์
28-05-2007
8
หลุมศพ
1927
อักแนส อังแนส-สอนประสม
10-05-2014
4
หลุมศพ
6206
อักแนส บุญชิน-สว่างสุรีย์
12-05-2002
5
หลุมศพ
0304
ยวงบัปติสตา อาทิตย์-สรกุล
27-05-2008
1
หลุมศพ
0304
ลูซีอา ทองคำ-สรกุล
22-05-2017
1
หลุมศพ
1316
เดวิด วรวิทย์-สมานกล
25-05-1996
1
หลุมศพ
4703
มารีอา เทเรซา วารี-สถิตย์กาญจน์
25-05-2013
5
หลุมศพ
1330
มาการีตา งามตา-ศุภพงศ์
28-05-2012
2
หลุมศพ
1330
ฟรังซัว พงศ์สันต์-ศุภพงศ์
28-05-2012
2
หลุมศพ
1528
มารีอา สุธีรา-ศิลปวรเศรษฐ
12-05-1994
2
หลุมศพ
4122
ยอแซฟ ชาญ-ศิริโยธากุล
19-05-2010
5
หลุมศพ
0222
อันนา พัชรินทร์-ศิริสวัสดิ์
20-05-2010
2
คอนโด
6517
ยวงบัปติสตา ก๊กหงี-ศิริวรนาค
06-05-2004
5
หลุมศพ
4823
อากาทา บุญสิริ-ศิริยงค์
12-05-1998
5
หลุมศพ
3705
โรซา ดุษณี-ศิริยง
29-05-2005
3
หลุมศพ
2615
ยอแซฟ วิสุทธิ์-ศิริกรกุล
18-05-1980
3
หลุมศพ
6311
มารีอา มะลิ-ศรีรัตน์สิริ
23-05-2003
5
หลุมศพ
0528
เปโตร แม้น-ศรีมังกร
27-05-1993
2
หลุมศพ
0752
อักแนส สุภาพ-ศรีธัญญรัตน์
30-05-2014
8
หลุมศพ
4324
เวโรนิกา สมร-ศกุนะสิงห์
06-05-1997
5
หลุมศพ
1146
ยวงบัปติสตา วิชัย-วิศรุตวงศ์
25-05-2016
8
หลุมศพ
0737
เอลิซาเบ็ธ สะแว-วิทยุ
10-05-1979
2
หลุมศพ
5833
ยอแซฟ สุกิต-วิทยกฤตศิริกุล
10-05-2009
6
หลุมศพ
1338
เซบาสเตียน พัฑฒา-วิชชาธร
27-05-2017
8
หลุมศพ
0709
อันเดร อนุชาติ-วัฒนพงศ์พันธุ์
17-05-1997
1
หลุมศพ
1035
ลอเรนซ์ รังสิต-วัชรศิริ
26-05-1991
2
หลุมศพ
4330
มารีอา อาภรณ์-วลัยเสถียร
25-05-2007
6
หลุมศพ
5020
ยาโกเบ สนั่น-วงศ์สุธี
06-05-1999
5
หลุมศพ
5733
เปาโล ศักดิ์สิทธิ์-วงค์ชัยเกษม
14-05-2009
6
หลุมศพ
0751
เอากุสติโน เกษม-ลีนานุรักษ์
27-05-2014
8
หลุมศพ
0332
ย้ง-ลิ้มเจ็งสี
05-05-1942
2
แฟลต
1337
เทเรซา จิตตศรี-ลิ้มวิทยา
04-05-2001
2
หลุมศพ
0647
อันนา ศิริพร-ลิมป์ทองทิพย์
08-05-2013
8
หลุมศพ
0950
มารีอา โยเซฟิน สิตา-ลำพันธ์
27-05-2013
8
หลุมศพ
0329
ฟรังซิสโก เจียรณ์-ลดาพงษ์พัฒนา
10-05-2011
8
หลุมศพ
3519
ฟรังซิสโก บุญช่วย-รุ่งเรืองผล
06-05-1996
3
หลุมศพ
5126
พัทธมน-รุ่งวิทยา
17-05-2008
6
หลุมศพ
5126
ธนน-รุ่งวิทยา
01-05-2015
6
หลุมศพ
2024
เปโตร ปิติ-รุจานุรักษ์
29-05-2007
3
หลุมศพ
0630
ยอห์น บัปติสตา พินิจ-รัศมีมารีย์
30-05-2005
2
หลุมศพ
2109
เปาลิน วารุณี-รัตนวิชัย (donno)
07-05-2016
3
หลุมศพ
6308
มารีอา ศิริลักษณ์-รัตนภูพันธ์
17-05-2003
5
หลุมศพ
4108
OTTO วิรัตน์-รัตนปิยานนท์
31-05-2001
5
หลุมศพ
0210
ยอแซฟ มารุต-รัชชพงศ์รักษ์
01-05-2015
3
คอนโด
5802
ยอแซฟ วิบูล-รักษ์บุญยวง
26-05-2002
5
หลุมศพ
6430
โรซา มัธนา-รักมโนธรรม
09-05-1930
6
หลุมศพ
3903
เปโตร สุรชาติ-รงศิริกุล
02-05-1996
3
หลุมศพ
1236
เซซีลีอา ชุนลั้น-ยี่รัญศิริ
03-05-1982
2
หลุมศพ
3714
อันนา เสงี่ยม-ยิ่งภักดี
24-05-1975
3
หลุมศพ
5014
ยอแซฟ วิทยา-ยิ่งภักดี
15-05-1999
5
หลุมศพ
3725
มารีอา กฤษณา-ยังนึก
08-05-1996
3
หลุมศพ
0509
ฟิลิป นาวี-ม่วงทอง
06-05-2003
1
หลุมศพ
6333
ยอนาเวนตุส อิกเนทียสโบนาเวนเจ้อร์-มานิกัมปิลไล
14-05-2010
6
หลุมศพ
4203
มาตินา บาน-ภูรีโรจน์
28-05-1968
5
หลุมศพ
0232
เซซีลีอา สมพร-ภูรีโรจน์
21-05-2011
8
หลุมศพ
0637
มารีอา ชลอ-ภูมิพิศิษฐ
15-05-1989
2
หลุมศพ
2443
วิกตอเรีย อนงค์-ฟูสมบัติ
23-05-2015
4
หลุมศพ
0540
มารีอา อูลหลา-ฟรังโบเอนสกี้
26-05-1948
2
แฟลต
2133
ฟรังซิสโก โกสินทร์-พิริยะพันธุ์
18-05-1968
4
หลุมศพ
5519
แมรี่ ผิว-พิรัฐโยธิน
03-05-1972
5
หลุมศพ
1742
GLORIA MARIA ปลื้มจิต-พานิชประไพ
14-05-1995
2
หลุมศพ
3031
มารีอา สอิ้ง-พัฒนภิรมย์
20-05-2005
4
หลุมศพ
0506
มารีอา แช่ม-พรหมเกษร
30-05-1978
2
แฟลต
2941
ยวงบัปติสตา ทองคำ-พรรณวิไล
18-05-1980
4
หลุมศพ
0136
ยอแซฟ ขวัญทอง-พงษ์ชาตรี
08-05-1986
2
หลุมศพ
4801
ยวง พิชัย-ผุดประภากุล
12-05-2009
5
หลุมศพ
6434
ลูซีอา วราภรณ์ (อำภา)-ปุตระเศรณี
25-05-2014
6
หลุมศพ
1933
ราฟาแอล เอนก-ปิ่นรัตน์
11-05-1996
4
หลุมศพ
0239
ยวงบัปติสตา กิ้ว-ปิยะกิจ
21-05-1973
2
หลุมศพ
0208
มีคาแอล สุชัย-ปัญญาเลิศวุฒิ
24-05-2009
2
คอนโด
2606
- เซี๊ยะ จาง-ปอ
07-05-1959
3
หลุมศพ
3527
มารีอา กัลยา-ประกอบกิจ
31-05-2006
4
หลุมศพ
3527
ลูกา ทวี-ประกอบกิจ
10-05-2016
4
หลุมศพ
0640
ยอแซฟ ไชโย-ปกสว่างเจริญ
21-05-2013
8
หลุมศพ
3033
เปาโล โกวิท-บูระวัตรเดชา
30-05-2005
4
หลุมศพ
5422
อันนา พนอ-บุตรแสงดี
13-05-2000
5
หลุมศพ
3035
ยวง ชาญ-บุญเจริญ
06-05-2005
4
หลุมศพ
1533
มารีอา สุมาลี-บุญสถิตถาวร
03-05-2018
8
หลุมศพ
4714
มารีอา ฉันทนา-บุญประกอบวงศ์
18-05-1998
5
หลุมศพ
1213
ราฟาแอล มานิต-บุญคั้นผล
09-05-1993
1
หลุมศพ
0254
มักดาเลนา ชื่น-น่วมลมัย
13-05-1965
1
แฟลต
1215
มาเรียโยเซฟฟิน นงพร-นุตสถิตย์
09-05-1921
1
หลุมศพ
0637
ยอแซฟ วรรณภูมิ-นิลวิเวก
04-05-2010
2
หลุมศพ
0750
เดวิท วีรวัฒน์-นิมมานฤดีสุทธิ์
16-05-2014
8
หลุมศพ
2341
มาเรีย เก็บ-นิตตะโย
21-05-1942
4
หลุมศพ
0634
แอนนา เอมอร-นาวิกผล
04-05-2013
8
หลุมศพ
0218
JULIE BILLIART (จูลี่ แห่งบิลลิอาร์ต) เวอร์จิเนีย (VIRGINIA)-นวธรรม (NAWATHAM)
24-05-2015
3
คอนโด
0132
ยอแซฟ วงศ์-นภาสว่างวงศ์
22-05-2013
2
หลุมศพ
3720
สโกลาสติกา ละเอียด-ธวัชชูวงศ์
19-05-2004
3
หลุมศพ
3439
โรซา กำช่อ-ธรรมธาดา
18-05-2017
4
หลุมศพ
2302
เทเรซา จันทนา-ธนิยผล
29-05-2007
3
หลุมศพ
2523
อันนา ติ๋ว-ธงชัย(โตมร)
19-05-2010
3
หลุมศพ
2525
ยอแซฟ ประจวบ-ธงชัย
04-05-1998
3
หลุมศพ
5719
ยวงบัปติสตา พลเพชร-ทิพย์ชลาธาร
25-05-2016
5
หลุมศพ
5910
เปโตร วิชัย-ทิพย์ชลาธาร
10-05-2001
5
หลุมศพ
0554
เซซีลีอา สมทรง-ทัศคร
14-05-2016
2
แฟลต
0206
เทเรซา ปัญชรี-ทองวิสุทธิ์
10-05-2014
3
คอนโด
5327
มารีอา อัมพร-ทรัพย์เจริญ
16-05-2017
6
หลุมศพ
6104
เปโตร สุรชาติ-ทรัพย์วัฒน์
26-05-2015
5
หลุมศพ
1620
ยอห์น ดามาเซน ไพรัช-ทรรทรานนท์
28-05-1991
1
หลุมศพ
1239
มาร์การีตา ยุพา-ทรรทรานนท์
10-05-2012
2
หลุมศพ
4315
เลาแรนซีโอ วิรัช-ทรรทรานนท์
20-05-1997
5
หลุมศพ
1813
ซีมปรีซีโอ ไพฑูรย์-ตั้งตระกูล
24-05-1992
1
หลุมศพ
3402
อลัน อนันต์-ตันธุวนิตย์
15-05-2014
3
หลุมศพ
1605
ฟรังซิสเซเวียร์ วิชิต-ตันติประสุต
23-05-2008
1
หลุมศพ
3413
แมรี่ วชิรา-ตัน
05-05-2007
3
หลุมศพ
2922
ยอแซฟ สุจินต์-ตรีกมล
06-05-1998
3
หลุมศพ
0932
เปโตร วิเศษ-ดาวดี
10-05-2002
8
หลุมศพ
2701
มารีอา นารี-ณ สงขลา
06-05-2002
3
หลุมศพ
2741
เปโตร อภิชาญ-ณ นคร
17-05-1982
4
หลุมศพ
0203
ยอแซฟ สุกรี-ญาณกวี
25-05-1963
1
หลุมศพ
0351
เปโตร ฉาย-ช่างสมบัติ
09-05-1965
1
แฟลต
0229
เฟรด ทวีศักดิ์-ช่างสมบัติ
07-05-1957
2
แฟลต
4314
เบเนดิกโต อรุณ-ชีรานนท์
16-05-1997
5
หลุมศพ
0736
ยวงบัปติสตา นิกร-ชีพชล
15-05-1990
2
หลุมศพ
4311
มารีอา มะลิ-ชีพชล
05-05-1997
5
หลุมศพ
1112
มารีอา เพ็ญศรี-ชินพงสานนท์
18-05-1986
1
หลุมศพ
1112
อักแนส เซาหลิน-ชินพงสานนท์
10-05-1944
1
หลุมศพ
2636
มาเรีย เทเรซา นิตย์-ชาญฉลาด
25-05-1972
4
หลุมศพ
1335
ไมเคิ้ล วัชรชัย-ชัยสุรินทร์
15-05-2017
8
หลุมศพ
6321
ชาญชัย-ชัยชโลทรกุล
26-05-2014
5
หลุมศพ
3113
ฟรังซิสโก มาโนช-ชัชวลิต
05-05-1996
3
หลุมศพ
5813
ยอแซฟ ประหยัด-ฉันนิวัต
27-05-2001
5
หลุมศพ
5127
มารีอา วัฒนา -ฉันทานุรักษ์
30-05-2008
6
หลุมศพ
3526
เทเรซา มาเรีย อุราวรรณ-ฉัตรศรีตระกูล
30-05-2006
4
หลุมศพ
6403
ไมเกิ้ล พินิตย์-จูฑะโยธิน
08-05-2003
5
หลุมศพ
0158
เทเรซา ชั้น-จุ่มจรีย์
22-05-1905
1
แฟลต
2424
มารีอา อรัญญา-จิรวุฒิวรวงษ์
07-05-1962
3
หลุมศพ
3820
มารีอา สุธีรา-จิตต์สนิทกุล
15-05-2000
3
หลุมศพ
2319
ยวง ดนัย-จันทร์พิทักษ์
10-05-1996
3
หลุมศพ
0146
อันนา เสริมทรัพย์-จันทรเวคิน
20-05-2012
2
หลุมศพ
5107
วิชิต-จันทรเจริญ
02-05-2010
5
หลุมศพ
1107
อากาทา อารยา(Heng lek kiow)-จันทรนิภ
24-05-2453
1
หลุมศพ
0108
- ทาเข้ม-จอน
30-05-2006
2
คอนโด
0107
มารีอา ฝัก-จรรยางค์งาม
03-05-1967
1
แฟลต
0909
ยอแซฟ พลชัย-งามพัฒนะกุล
06-05-2014
1
หลุมศพ
6312
ลูซีอา มาลา-ขันธสิทธิ์
27-05-2003
5
หลุมศพ
0119
ยอแซฟ นิมิต-ก้องวานิช
08-05-2002
1
หลุมศพ
5022
มารีอา มาลี-กุลเนตุ
20-05-2009
5
หลุมศพ
1522
มารีอา อรนุช-กีร์ตะเมคินทร์
12-05-2006
1
หลุมศพ
0401
เปโตร - เปาโล ปน-กีรติพงษ์
02-05-1972
2
แฟลต
1312
เปโตรเปาโล ปน-กีรติพงศ์
02-05-1972
1
หลุมศพ
5001
อากาทา ศิริมาศ-กิตยานนท์
16-05-2001
5
หลุมศพ
6629
คุณพ่อยอห์น บอสโก ศักดิพัฒน์-กิจสกุล
21-05-2013
6
หลุมศพ
1502
มาเรีย ประยงค์-กังวาลสกุล
04-05-1968
1
หลุมศพ
0116
มารีอา เมธาพร-กสินธุเมธากร
09-05-2016
3
คอนโด
5033
มารีอา ประไพ-กรีกุล
21-05-2008
6
หลุมศพ
0220
มารีอา เทเรซา บุญนาค-กระทอง
06-05-2015
3
คอนโด
0532
มารีอา ใส-กรรณิกา
26-05-1981
2
หลุมศพ
3824
ยวงบัปติสตา กมล-กมลสุทธิ
19-05-2002
3
หลุมศพ
0307
JOHANNES HUIJSEN-TRUIJT
31-05-1962
2
แฟลต
0114
KARL-STIBAL
05-05-1905
2
แฟลต
4111
MARY WALTER-SANTER,OSU.
21-05-2014
5
หลุมศพ
5814
HERBERT KRAUS-RUDOLE
27-05-2001
5
หลุมศพ
2629
VICTOR VICTOR-MCANTYRE
15-05-1974
4
หลุมศพ
0419
PIERRE ( เปีย )-MATERON ( มาเตอรอง )
25-05-1905
2
แฟลต
0310
M.CLAUDE EUGENE-MABILLARD
21-05-1977
1
คอนโด
0401
JOSEPHINE-LEE
19-05-1946
1
หลุมศพ
0118
ANDRE-LASNIER
29-05-1931
2
แฟลต
0118
MARIE RAYMOND-LASNIER
05-05-1932
2
แฟลต
0525
ANSGAR-KOETTING
15-05-1963
2
แฟลต
6335
STEPHEN CHUA SIEW-HONG
24-05-2010
6
หลุมศพ
2810
ALOYSIUS-HO KIM HOI
28-05-1970
3
หลุมศพ
2641
EDWARD CHARIES-GARNIER
28-05-1956
4
หลุมศพ
0308
MARIA GORETTI PATCHAREE-GABRIEL
30-05-1977
1
คอนโด
0266
JULIEN NE DOUAIROW MARIN-DU VICTOR HUGO
13-05-1923
1
แฟลต
0366
YVES BELLEC MTRE MECANICIEN-DU VICTOR HUGO
16-05-1993
1
แฟลต
1121
ดาวิด (คุณปู่) DAVIO-DEOCAMPO
20-05-1941
1
หลุมศพ
2427
CLEMENTINA SRIDE (ศรี)-DE JESUS
24-05-1957
4
หลุมศพ
2628
ELIZABETH HILDA-CHAPMAN
06-05-1980
4
หลุมศพ
0268
JANE AUGUSTA BERKELEY-CACACE
29-05-1926
1
แฟลต
4117
JOSEPH MICHAEL-ASHING
19-05-2002
5
หลุมศพ
0269
HENRI NICOLAS-ARCCUET
22-05-1905
1
แฟลต
0302
IRENE MERITAN-(NEE GRANDIN)
27-05-1905
1
คอนโด
0102
MARIA SAM-
01-05-1939
2
แฟลต
0111
J. G. CONVERY-
30-05-1964
2
แฟลต
0120
AGNES WHITE-
14-05-1929
2
แฟลต
0243
THERESA PHRING-
19-05-1929
2
แฟลต
0338
MARIA F DE SA-
02-05-1932
2
แฟลต
0344
EG. BERLANDIER-
26-05-1928
2
แฟลต
3026
JOSEPHINE SMITH-
22-05-1968
4
หลุมศพ
6334
ANDY CHEUNG KUNG TAI-
17-05-2010
6
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน มิถุนายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
3130
โลว์เดล (Lourdes)-โอซินโก้ (Ozoa Sinco)
24-06-2012
4
หลุมศพ
0118
เทเรซา พิทยา-โรจนอำไพ
04-06-1997
1
หลุมศพ
0440
โยเซฟ ยาง-โรจนพิเชฐ
20-06-2012
8
หลุมศพ
4720
นิโคลาส ฟอร์ฟีรี-โปมอร์เชฟว์
21-06-1998
5
หลุมศพ
0631
มารีอา ทองอยู่-โตพาณิชย์
22-06-1987
2
หลุมศพ
4722
SABINUS ประกิจ-โคมินทร์
07-06-1998
5
หลุมศพ
0346
ยวงบัปติสตา อดิศักดิ์-โกญจนาท
02-06-1999
2
หลุมศพ
2542
เทเรซา เลียบ-โกกิลานนท์
14-06-2011
4
หลุมศพ
3633
ซีมอน วิสิทธิ์-แสงเปล่า
09-06-2009
4
หลุมศพ
3109
มารีอา อรพันธ์-แสงเทียน
03-06-2014
3
หลุมศพ
1344
เอ็ดเวิร์ด เอกพงศ์-แสงมโนมั่น
17-06-2017
8
หลุมศพ
0304
เปโตร สุชน-แพร่ศิริพุฒิพงศ์
14-06-2017
4
คอนโด
0210
จอร์จ วิมล-แบร์เรตตี้
13-06-2009
2
คอนโด
4706
อันนา หมุยส่วน-แซ่โอ้ว
23-06-1981
5
หลุมศพ
5818
เปโตร มู้ฮิน-แซ่โอว
24-06-2001
5
หลุมศพ
0701
ยอแซฟ อิ้วม้วย-แซ่โง้ว
18-06-1983
1
หลุมศพ
0801
ยอแซฟ เต็กโผ้ว-แซ่โง้ว
22-06-1967
1
หลุมศพ
3437
มารีอา เซียมจึง-แซ่โง้ว
02-06-2016
4
หลุมศพ
4010
อากาทา เพ็กเช็ง-แซ่โง้ว
07-06-2016
5
หลุมศพ
1101
มารีอา ซุ่งงี้-แซ่โค้ว
17-06-1962
1
หลุมศพ
0446
โรซาลิน มุ่ยเช็ง-แซ่โก
08-06-2012
8
หลุมศพ
0221
เปาโล กวง (แก้ว)-แซ่แห่ว
13-06-2015
3
คอนโด
0220
ยอแซฟ กวงอัง-แซ่แต้
06-06-1955
1
หลุมศพ
5219
มารีอา องุ่น-แซ่แต้
15-06-2008
5
หลุมศพ
2112
จุ่นใช้-แซ่เฮ้ง
15-06-1987
3
หลุมศพ
1029
ยอแซฟ บักซัว-แซ่เฮ้ง
06-06-1993
8
หลุมศพ
3433
มารีอา ฮวยลุ้ย-แซ่เล้า
18-06-2006
4
หลุมศพ
1735
ยอแซฟ จิ้งกวง-แซ่เบ๊
29-06-1995
2
หลุมศพ
5410
ยาโกเบ เมี่ยงเต็ก-แซ่เตียว
09-06-2001
5
หลุมศพ
3814
โรซา ซิวล้วน-แซ่เตีย
11-06-1990
3
หลุมศพ
6126
ยอห์น อยู่เซ้ง-แซ่เตาะ (แซ่โต๊ะ)
16-06-2016
6
หลุมศพ
1838
เทเรซา จินตนา-แซ่เจ็ง
04-06-2016
2
หลุมศพ
3609
มารีอา นวลศรี-แซ่อึ้ง
01-06-1996
3
หลุมศพ
3929
อักแนส ซู่ไน้-แซ่อึ้ง
24-06-2015
4
หลุมศพ
5815
ฟรังซิสเซเวียร์ ชุงรัก-แซ่อึ้ง
06-06-2001
5
หลุมศพ
0501
ยวง เซ่งจิ้ง-แซ่ลี้
30-06-1947
1
หลุมศพ
0821
ยวง กิมเซีย-แซ่ลี้
02-06-2010
1
หลุมศพ
0514
โรซา น่ำฮุ้น-แซ่ลี้
02-06-1952
2
แฟลต
3829
ฟรังซิสโก อาซ้ง -แซ่ลี้
29-06-2007
4
หลุมศพ
0068
เปาโล ซิม-แซ่ลิ้ม
27-06-2003
P
กางเขน
0530
ยอแซฟ เฮง-แซ่ลิ้ม
21-06-1983
2
หลุมศพ
0539
ปาตรีซีโอ เอี้ยงโป-แซ่ลิ้ม
17-06-1981
2
หลุมศพ
0634
มารีอา ขาฮุ้ง-แซ่ลิ้ม
28-06-1983
2
หลุมศพ
0744
ลูซีอา อาไน้-แซ่ลิ้ม
05-06-1980
2
หลุมศพ
1127
อักแนส เมี่ยวเฮียง-แซ่ลิ้ม
14-06-2011
2
หลุมศพ
2320
มารีอา จู-แซ่ลิ้ม
05-06-2011
3
หลุมศพ
2323
อากาทา เซียะเฮียง-แซ่ลิ้ม
02-06-1985
3
หลุมศพ
1926
อาลิซาเบธ-แซ่ลิ้ม
22-06-1998
4
หลุมศพ
5501
อันนา หมุยลั้ง-แซ่ลิ้ม
17-06-2000
5
หลุมศพ
6217
ยอแซฟ อาใช้-แซ่ลิ้ม
02-06-2003
5
หลุมศพ
5930
เปาโล ซิม-แซ่ลิ้ม
27-06-2003
6
หลุมศพ
0830
ยอแซฟ ฮงหยู-แซ่ลิ้ม
17-06-2014
8
หลุมศพ
1116
แอนนา ซิวโหว-แซ่ฟ่ง
03-06-1937
1
หลุมศพ
0222
มารีอา มาลี-แซ่ฟอง
01-06-2001
1
คอนโด
3732
ยอแซฟ เส่งเตียง-แซ่นิ้ม
01-06-2007
4
หลุมศพ
0112
เปโตร เตียงฮุ้น-แซ่ตั้ง
24-06-1946
1
หลุมศพ
1015
โรซา โรซา-แซ่ตั้ง
01-06-2013
1
หลุมศพ
1333
มารีอา ตั่วหม่วย-แซ่ตั้ง
06-06-1955
2
หลุมศพ
3830
นาง กิม-แซ่ตั้ง
13-06-2009
4
หลุมศพ
6521
โรซา ตั้งสี-แซ่ตั้ง
15-06-2004
5
หลุมศพ
0952
ยอแซฟ ย่งกิม-แซ่ตั้ง
25-06-2016
8
หลุมศพ
0642
อักแนส เซียะเกียว-แซ่ตัน
26-06-1945
2
หลุมศพ
0218
ยอแซฟ ฉ่องเม้ง-แซ่ฉั่ว
16-06-1939
1
หลุมศพ
5133
อันนา มุ้ยเซ็ง-แซ่ฉั่ว
28-06-2008
6
หลุมศพ
3606
ยอแซฟ ซุ่งซิน-แซ่ฉั่น
10-06-1980
3
หลุมศพ
1144
อันเดร ฟุกยุก-แซ่ฉัน
15-06-1948
2
หลุมศพ
1109
โดโรธี โดโรธี-แซ่จัน
05-06-2014
1
หลุมศพ
5516
มารีอา อาเช็ง-แซ่กอ
09-06-2000
5
หลุมศพ
1346
อันนา วรรณา-แก้วกระจ่าง
25-06-2017
8
หลุมศพ
1224
- พร-แก่นเพ็ชร
25-06-2006
1
หลุมศพ
3921
ยอแซฟ เตียว-เอ๊กเพียว
04-06-1996
3
หลุมศพ
1504
ยอแซฟ ยศ-เอาตระกูล
03-06-1996
1
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ เบ๊นซ์-เหมังกร
17-06-2001
2
หลุมศพ
6406
โกธิลดา จิราภรณ์-เสวตรวิทย์
27-06-2015
5
หลุมศพ
1433
เปาโล ยิ้ม-เสรีสำราญ
27-06-1961
2
หลุมศพ
1210
- ทวี-เวียร์รา
09-06-2004
1
หลุมศพ
5221
โรซา ทวี-เลื่อนประไพ
19-06-2006
5
หลุมศพ
1029
ซีมอน สมเกียรติ-เลิศปัญญาบุปผา
23-06-1996
8
หลุมศพ
0951
ยวง สงบ-เลิศคัมภีร์ศีล
30-06-2015
8
หลุมศพ
0332
ลูซีอา ประยูร-เลาหะพันธ์
20-06-1993
2
หลุมศพ
0341
เบเนดิกต์ วิจิตร-เลค
17-06-2013
2
หลุมศพ
0124
ลีไว (LEVI)-เลกัสปิ (LEGASPI)
04-06-2017
3
คอนโด
3831
ยอแซฟ ปิยะ-เพชรเทวี
15-06-2009
4
หลุมศพ
4802
โรซา บุญเสริม-เผ่าลามาช
23-06-1998
5
หลุมศพ
5903
มารีอา เที้ยงน้อย-เปี่ยมพุทธากุล
16-06-2014
5
หลุมศพ
0530
มารีอา กอเรตตี ปิยะนุช -เตียรถ์เจริญกุล
25-06-1988
1
แฟลต
5902
มารี ชานน์ ลาวัณย์-เตชานันท์
12-06-2008
5
หลุมศพ
2903
มารีอา วรารัตน์-เตชะศิริวรรณ
25-06-2004
3
หลุมศพ
1339
มารีอา บุญศรี-เตชะวณิช
07-06-2017
8
หลุมศพ
0829
ยอแซฟ อำพล-เจียมประเสริฐสุข
13-06-2014
8
หลุมศพ
3034
ยอแซฟ ปคุณ-เจิดนภา
08-06-2008
4
หลุมศพ
4721
ฟรังซิสโกซาเวียร์ ดิเรก-เจริญศุข
22-06-1998
5
หลุมศพ
3434
เปโตร นรินทร์-เจริญพงศ์ชัย
20-06-2006
4
หลุมศพ
3506
AUGUSTINE ดวงเนตร-เจริญชาติ
15-06-1998
3
หลุมศพ
0508
เทเรซา หวาน-เก่งประยูร
15-06-1940
2
แฟลต
0312
ดร.ไรน์โฮว-เกอร์ริ่ง
01-06-2013
3
คอนโด
6318
ลูซีอา ลม้าย-เกษตรบริบูรณ์
20-06-2003
5
หลุมศพ
0940
เปโตร สุพรรณ-เกตุผล
23-06-1991
2
หลุมศพ
3436
อันตน บรรจบ-เกตุดำ
21-06-2006
4
หลุมศพ
0727
เจมส์ กล้าหาญ-ฮัดเจสสัน
10-06-2013
8
หลุมศพ
1539
ยอแซฟ ลี-ฮกเฮ็ง
13-06-1991
2
หลุมศพ
0244
คอร์เนลีอุส สุรสิทธิ์-อุกฤษ
13-06-2012
2
หลุมศพ
3435
ยอแซฟ เกริก-อิสริยะกมล
19-06-2006
4
หลุมศพ
3313
ยอแซฟ อุดม-อารีนุกูล
13-06-1996
3
หลุมศพ
0102
ยอแซฟ วิชัย-อานามนารถ
01-06-2006
2
คอนโด
3005
ลีโอนาโด สุดใจ-อานามนารถ
15-06-2004
3
หลุมศพ
5506
เลารา (LAURA) ลดาวัลลิ์ (AMERIA)-อัตตนียกุล (ANTONIO)
12-06-2014
5
หลุมศพ
0406
มารีอา สอิ้ง-อังศวานนท์
30-06-1993
1
หลุมศพ
6025
มักดาเลนา มักดาเลนา-อักกะวิลี่
07-06-2002
5
หลุมศพ
6034
ยวงบัปติสตา จำลอง-อยู่คงพันธ์
01-06-2010
6
หลุมศพ
0731
ยอแซฟ สมชาย-อมรญาติ
29-06-2013
8
หลุมศพ
1811
มาร์ติโน ชนะ-หอมนิยม
03-06-2015
1
หลุมศพ
0843
กอสมา สมโภชน์-หอมนิยม
08-06-2013
2
หลุมศพ
2415
ยอแซฟ ใจฮวด-หวังภุชเคนทร์
08-06-1970
3
หลุมศพ
2601
เปาโล อริยะ-หล่อพิศาลชัย
28-06-2001
3
หลุมศพ
3610
ฟรังซิสโก สัญญา-หร่ายวงศ์
18-06-2008
3
หลุมศพ
0313
มารีอา สุวรรณ-หงส์สิทธิ์วงศ์
02-06-1959
1
แฟลต
1403
ยอแซฟ กำพล-หงษ์ไพโรจน์
14-06-1944
1
หลุมศพ
4427
เปโตร สุนทร -สุภาพันธ์
21-06-2007
6
หลุมศพ
0322
มาร์การิตา พัดชา-สุภัทรขจร
19-06-2012
2
คอนโด
0230
ยาโกเบ อารอบ-สุพรรณพยัคฆ์
05-06-2011
8
หลุมศพ
0106
ยอแซฟ บุญยเขต-สุนทรวิภาต
16-06-2006
2
คอนโด
0510
กาตารีนา ช่อแก้ว-สุทธิจิตต์
10-06-2004
1
หลุมศพ
5927
ยอแซฟ เสถียร-สุจริตวนิชวงศ์
13-06-2011
6
หลุมศพ
0537
อันนา ขาว-สุขสำราญ
15-06-1968
2
แฟลต
2124
มารีอา จำรัส-สุขภักตร์
11-06-2001
3
หลุมศพ
2220
มารีอา รัชนี-สุขบุญนิวาทย์
20-06-2004
3
หลุมศพ
4312
ยอแซฟ ดี-สุขนิรันดร์
05-06-1997
5
หลุมศพ
4206
เปโตร สืบ-สืบสว่างกุล
05-06-2009
5
หลุมศพ
6522
เปาโล ทวี-สินบุญเชิญ
17-06-2004
5
หลุมศพ
6023
ฟรังซิสโก ประกาย (ศรี)-สินธุวณิก
24-06-2002
5
หลุมศพ
6426
เซซีลีอา พิศสมัย-สิงห์เสน่ห์
19-06-2013
6
หลุมศพ
0327
มัทธิว ศักดิ์ดา-สิงห์สุวรรณ
02-06-1998
2
หลุมศพ
6309
- ไบรดี้-สารสิน
01-06-1991
5
หลุมศพ
5423
มารีอา มักดาเลนา เพลินพิศ-สามิภักดิ์
23-06-2016
5
หลุมศพ
5934
มารีอา พัชราภรณ์-สาธิตลาวัลย์
11-06-2009
6
หลุมศพ
1033
มีคาแอล สติ-สันตสวัสดิ์กุล
07-06-2015
8
หลุมศพ
0438
เฮเลนา ซีซีลีอา ศรี-สร้อยโมรี
21-06-1986
2
หลุมศพ
1347
มารีอา สมพร-สนธิรัตน์วศิน
26-06-2017
8
หลุมศพ
1031
ยอแซฟ ประสาน-สงวนหล่อสิทธิ์
29-06-2015
8
หลุมศพ
3438
ยวงบอสโก จักราทิตย์-สกุลทอง
07-06-2006
4
หลุมศพ
0737
มารีอา พิรยา-ศิโรรัตนาวาทย์
14-06-2006
2
หลุมศพ
2719
หลุยส์ เกษม-ศิริออร์
23-06-2008
3
หลุมศพ
4926
เปโตร มนู-ศศิประภา
02-06-1999
6
หลุมศพ
0314
เปโตร เสงี่ยม-ศรีสกุล
20-06-2011
2
คอนโด
4325
พอล พิธาน-ศรีบุญบาล
24-06-1997
5
หลุมศพ
4802
เซซีลีอา สุภา-วีรวัฒน์โยธิน
15-06-1999
5
หลุมศพ
4428
มารีอา โรซา แฉล้ม-วิเศษศิริ
21-06-2007
6
หลุมศพ
2228
ดอมินิกโก ซาวีโอ ประสงค์-วิเศษกิจ
17-06-1982
4
หลุมศพ
6022
มารีอา กิติมา (ฝาน)-วิจิตรกาญจน์
20-06-1958
5
หลุมศพ
5202
มารีอา กอบกุล-วัฒนไพบูลย์
02-06-2010
5
หลุมศพ
3329
ยวงบัปติสตา วิเศษ-วัฒนโยธิน
04-06-2009
4
หลุมศพ
1520
หลุยส์ วิชัย-วัฒนรัชตกุล
13-06-1994
1
หลุมศพ
5610
เซซีลีอา ลักขณา-วัฒนจริยา
17-06-2002
5
หลุมศพ
4330
ยอห์น บัปติส สุธี-วลัยเสถียร
09-06-2014
6
หลุมศพ
4512
เปาโล วีรวัฒน์-วนาโรจน์สุวิช
07-06-2015
5
หลุมศพ
4803
เทเรซา น้อย-วงษ์ทวีป ( เผ่าลามาช )
08-06-2005
5
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ วรวงค์-วงศ์พิมพ์
05-06-2012
8
หลุมศพ
5817
อักแนส วิไล-ลีชอ
20-06-2001
5
หลุมศพ
6428
ยวง ธนกฤต (ทิวา)-ลิมปิติเกียรติ
14-06-2010
6
หลุมศพ
0107
มารีอา อารีย์-ลิขิตศิริวุฒิ
11-06-1993
1
หลุมศพ
2203
มารีย์ โรสสริน-ลามาช
09-06-2000
3
หลุมศพ
3616
เปโตร เส็ง-ละอองตระกูล
18-06-1996
3
หลุมศพ
5502
วินเซนต์ ภวาดล-ลวนะพิพัฒน์
28-06-2000
5
หลุมศพ
3007
อักแนส ราตรี-ฤกษ์พิไชย
26-06-2006
3
หลุมศพ
3910
อักแนส จันทรา-รุ่งรัชกานนท์
03-06-2017
3
หลุมศพ
2324
สตีเฟน สว่าง-รื่นงาม
12-06-1961
3
หลุมศพ
1801
เทเรซา เหรียญ-รำพึงกิจ
16-06-2004
1
หลุมศพ
0217
มารีอา อุไร -รามโกมุท
12-06-2009
2
คอนโด
1239
มารีย์ หลุยส์ ประพิม-รัตตมณี
07-06-2013
2
หลุมศพ
1242
มาเรีย อันโตเนีย สุภา-รัตตมณี
09-06-2015
2
หลุมศพ
0527
เทเรซา เฉลา(รุ่งจิตต์)-ย้วยความดี
07-06-2009
2
หลุมศพ
4318
ฟรังซิสโก รัญ-ยืนสกุล
13-06-1997
5
หลุมศพ
6630
เปาโล อาทิตย์-ยิ้มพัฒน์
21-06-1987
6
หลุมศพ
0104
เทเรซา วัชรี-มูนจินดา
10-06-2015
3
คอนโด
1206
ANTHONY ประสพโชค-มินประพาฬ
12-06-1998
1
หลุมศพ
1833
ลอเรนซ์ อนันต์-มิตตกริน
12-06-1997
2
หลุมศพ
4507
มาร์กาเร็ต มาร์เคยริ้ต-มัทนศรุต
24-06-1999
5
หลุมศพ
6129
ยวงบัปติสตา วัฒนา-มณีสุวรรณ
02-06-2011
6
หลุมศพ
3012
อันนา สมศรี-มณีประสิทธิ์
25-06-2000
3
หลุมศพ
0832
มารีอา มักดาเลนา พรทิพย์-ภู่พัฒน์
18-06-2014
8
หลุมศพ
2317
อากาทา ทองคำ-ภาคสุวรรณ์
21-06-1995
3
หลุมศพ
4914
ยอแซฟ ภาณุภาคย์-พู่จิตร์กานนท์
03-06-1999
5
หลุมศพ
0323
ดอมินิค สมเกียรติ-พูลวิทยกิจ
20-06-2012
2
คอนโด
3826
อันนา จินดา-พุฒตาลศรี (ซิสเตอร์)
16-06-1976
4
หลุมศพ
3618
มารีอาเวอร์จิเนีย รัชนี-พิศตระกูล
18-06-1996
3
หลุมศพ
2617
อันนา สมสุข-พานิชกุล
08-06-1995
3
หลุมศพ
0545
ลูซีอา จันทร์-พาณิชเกษม
11-06-1986
2
หลุมศพ
6604
อันนา อรุณรัตน์-พัชราวลัย
09-06-2004
5
หลุมศพ
4724
ยอแซฟ เม่งเสียว-พฤกษ์พาดี
14-06-1998
5
หลุมศพ
5731
มารีอา เพนนี-พรเจริญโรจน์
05-06-2009
6
หลุมศพ
6413
วินเซนต์ ถาวร-พรพิทักษ์สุข
12-06-2003
5
หลุมศพ
0136
มารีอา อำพัน-พงษ์ชาตรี
02-06-1986
2
หลุมศพ
1002
ฟรังซิสโก ศักดิ์ชัย-พงศ์วิจิตรโชค
29-06-2005
1
หลุมศพ
0222
มารีอา นงคราญ-ป้อมจักรศิลป์
23-06-2015
3
คอนโด
0123
โรเบิต ลินเซ-ปีเตอร์สัน
19-06-2008
2
คอนโด
0143
เปโตร ประจักษ์-ปิ่นรัตน์
22-06-1998
2
หลุมศพ
0330
อากาทา สุวรรณ-ปานรัตน์
17-06-2016
2
หลุมศพ
0125
เทเรซา จึงซิ้ว-ปัญจทรัพย์
13-06-1993
1
หลุมศพ
0244
ลูซีโล่ อาลเฟรโด-ปักเกา
09-06-2011
8
หลุมศพ
1343
ยวง พชัย-ปลื้มเปรม
16-06-2017
8
หลุมศพ
3037
อันตน อรุณ-ปรีชาวุฒิ
27-06-2005
4
หลุมศพ
5024
ยวง สมศักดิ์-ปรัชญาประเสริฐ
23-06-1999
5
หลุมศพ
0245
มารีอา กอแรตตี สุรินทร์-ประสาทพร
29-06-2011
2
หลุมศพ
4225
เปโตร มณี-บุญโญภาส
19-06-1997
5
หลุมศพ
0120
มาร์แซลลัส พิศิษฐ์-บุญธรรม
12-06-2007
2
คอนโด
0445
มาทิลดา พายัพ-บัวทอง
08-06-2008
2
หลุมศพ
3227
ลอเรนซ์ ชาตรี-บัณฑิตสกุลพร
10-06-2005
4
หลุมศพ
0326
อากาทา สี-นิลแสง
08-06-2003
2
หลุมศพ
1708
มารี หลุยส์ วิมล-นิติรักษ์
04-06-2015
1
หลุมศพ
0543
เปโตร มาลัย-นิตตะโย
10-06-1906
2
แฟลต
0441
โรซา เสาวนิจ-นิจอนันต์ชัย
27-06-2012
8
หลุมศพ
4827
โซเฟีย สุจิน-ธูปเทียน
17-06-2013
6
หลุมศพ
0223
แอนโทนี สงวน-ธีระวรรณ
18-06-2010
2
คอนโด
2733
ยวง รุ่งโรจน์-ธาดาดลทิพย์
19-06-1998
4
หลุมศพ
1030
เทเรซา ปิ่นทอง-ธนทรัพย์สิน
26-06-2015
8
หลุมศพ
5522
ยาโกเบ ปรีชา-ท้วมเทียบ
07-06-1990
5
หลุมศพ
1147
เปโตร ทวี-ทิวไผ่งาม
13-06-2016
8
หลุมศพ
4719
ดอมินิโก ซาวีโอ พิชัย-ทองกำผลา
16-06-1998
5
หลุมศพ
6103
เทเรซา สะอิ้ง-ทรัพย์เย็น
06-06-2010
5
หลุมศพ
0234
มัทธิว เลื่อน-ทรรทรานนท์
23-06-1988
2
หลุมศพ
1431
ยูเลียนา สมสนิท-ทรรทรานนท์
10-06-2015
2
หลุมศพ
4005
มารีอา กุลนาถ-ถิระมัย
26-06-2008
5
หลุมศพ
2229
ยอห์น บอสโก นพพร-ตุงคะรักษ์
20-06-2015
4
หลุมศพ
1813
มารีอา รำพรรณ-ตั้งตระกูล
09-06-2008
1
หลุมศพ
1243
เทเรซา ชูนิน-ตันวิสุทธิ์
13-06-2017
2
หลุมศพ
0068
ยอแซฟ ทองอยู่-ตันติกิจรุ่งเรือง
06-06-2010
P
กางเขน
3030
ยอแซฟ เพียรจิตร-ตรั่นวัน
05-06-2005
4
หลุมศพ
0943
เทเรซีอา ปราณี-ตรัวกูล
11-06-1980
2
หลุมศพ
0944
เปโตร ไชยยงค์-ตรัวกูล
05-06-1987
2
หลุมศพ
3240
ยอแซฟ วีระศิลป์-ดาษดาโดม
12-06-2005
4
หลุมศพ
4107
อันนา รัตนา-ดาราไทย
19-06-2017
5
หลุมศพ
1043
เปาโล สมชาย-ดากรู้ส
26-06-1986
2
หลุมศพ
0948
เปาโล อธิคม-ณรงค์รักษ์
20-06-2015
8
หลุมศพ
2701
ยวง ปรารภ-ณ สงขลา
03-06-1970
3
หลุมศพ
5431
ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-ณ บางช้าง
24-06-2010
6
หลุมศพ
3607
ยอแซฟ รัชพงษ์-ณ นคร
17-06-2001
3
หลุมศพ
5826
โรเมียว-ซาราว
23-06-2009
6
หลุมศพ
6316
ปีร์ยิตตา สละ-ชื่มชุ่มจิตร์
15-06-2003
5
หลุมศพ
1821
เทเรซา ประภาพร(กชกร)-ชื่นวิจิตร
22-06-2009
1
หลุมศพ
2538
เปโตร วันชัย-ชีวายนต์
08-06-2013
4
หลุมศพ
0739
มารีอา ละมัย-ชีพชล
29-06-1979
2
หลุมศพ
3712
มารีอา นารินทร์-ชินทร์นลัย
20-06-1996
3
หลุมศพ
5933
มารีอา ยุพา-ชาญชัยพิทักษ์
11-06-2009
6
หลุมศพ
1429
มารีอา นันทนา-ชัยสำเร็จ
12-06-2017
8
หลุมศพ
2208
มารีอา อารีรัตน์-ชัยศิริโรจน์
21-06-2009
3
หลุมศพ
6304
ดอมินิก มานพ-ชัชวลิต
05-06-2003
5
หลุมศพ
5614
ยวง ชุ่ง-จูพงศ์เสรฐ
13-06-1915
5
หลุมศพ
2543
มารีอา ทองดี-จูประจักษ์
17-06-1967
4
หลุมศพ
0235
ยอแซฟ สมพร-จูฑะโยธิน
10-06-1996
2
หลุมศพ
0547
ยอแซฟ สมโภชน์-จูฑะโยธิน
23-06-2017
2
หลุมศพ
2314
เปาโล อนันต์-จุฑามณี
28-06-2010
3
หลุมศพ
6317
เซนต์ ลาบัส แมรี่ โรจา-จีวาน
14-06-2003
5
หลุมศพ
3716
ยวง ประชา-จีนะวานิช
02-06-1997
3
หลุมศพ
4401
มารีอา สำรวย-จินตมนูญธรรม
27-06-1997
5
หลุมศพ
1135
มารีอา สงบ-จิตตกล
01-06-1987
2
หลุมศพ
1428
นาย สนอง-จันไกรผล
15-06-1985
8
หลุมศพ
5901
มารีอา เสี้ยม (เสียมป้อ)-จันทร์เด่นดวง
20-06-2017
5
หลุมศพ
0818
อันนา องุ่น-จันทรัคคะ
05-06-2004
1
หลุมศพ
2126
มาเรีย จันทร์-จันทรสันติ
19-06-1961
4
หลุมศพ
0110
เทเรซา ทวี-คุณวงศ์
01-06-1997
1
หลุมศพ
2019
มารีอา ทองดี-คำสุข
23-06-2016
3
หลุมศพ
1534
ยอแซฟ สุรชัย-ขจรวิถีจิตต์
03-06-2018
8
หลุมศพ
0648
มารีอา สวาท-ก้อนในเมือง
08-06-2013
8
หลุมศพ
5021
แอนนา มารี-กุลเนตุ (ลาสเพียร์)
06-06-2006
5
หลุมศพ
5022
เปาโล ประวิท-กุลเนตุ
29-06-1990
5
หลุมศพ
5023
จอห์น กมล-กุลเนตุ
20-06-1999
5
หลุมศพ
6119
นิโคลัส สมพงษ์-กุมมาระกะ
10-06-2002
5
หลุมศพ
4124
ยอแซฟ ธนิต-กีร์ตะเมคินทร์
23-06-2009
5
หลุมศพ
1345
เทเรซา สุวรรณี-กีร์ตะเมคินทร์
18-06-2017
8
หลุมศพ
1312
มารีอา ลำเจียก-กีรติพงศ์
11-06-1967
1
หลุมศพ
0639
อากาทา อรนุช-กำจัดดัสกร
19-06-1988
2
หลุมศพ
4429
กลารา กัญญา-กัลมาพิจิตร์
28-06-2007
6
หลุมศพ
0209
ยุสแตง ทรง-กรองทอง
03-06-2012
1
หลุมศพ
0241
crisamnto-de guzman
01-06-2007
1
แฟลต
1149
ชาวอิตาลี MR.NICOLO (นิโคโล)-VILLA(วิลลา)
30-06-2016
8
หลุมศพ
2736
FRANSIS BERNUS-SMITH
06-06-1983
4
หลุมศพ
0325
DANIEL ALEXANDER-RUEGG
16-06-1961
2
แฟลต
0421
GREGORY SAUNDERS-ROMANO
06-06-1968
2
แฟลต
4917
นายโรเบอร์ท ทัดควีโฮ ALOYSIUS-ROBERT HO
03-06-2017
5
หลุมศพ
0313
FRANCIS KARL-PETERS
24-06-1962
1
คอนโด
3027
MAESTRO ALBERTO-NAZZARI
28-06-1919
4
หลุมศพ
0324
CECELIA LOW-MUIENG
04-06-1933
1
หลุมศพ
4112
MARIE MADELEINE-MARS
17-06-2005
5
หลุมศพ
3814
INFANT-LOH
02-06-1955
3
หลุมศพ
6133
Alice Gaurin-King
02-06-2010
6
หลุมศพ
1609
แมรี่ MARY-JACKSON
17-06-1992
1
หลุมศพ
0237
PETER CHIM-HUWE
13-06-1935
2
แฟลต
0550
- CHARLES-HEGGIE
26-06-1974
1
แฟลต
0465
HENRY MARINDELATRIOMI-HANTD
08-06-1893
1
แฟลต
4111
MARY THEODORE-HAHNENFELD,O.S.U.
29-06-2013
5
หลุมศพ
1121
มาเรีย (คุณย่า) MARY-DEOCAMPO
27-06-1936
1
หลุมศพ
0162
MELANIA P.M.-DE JESUS
16-06-1906
1
แฟลต
0367
MIICAELLA P.-DE JESUS
06-06-1892
1
แฟลต
2742
- CARLOS -DE JESUS
18-06-1957
4
หลุมศพ
5919
MARY MARY-DAWHLI
11-06-2001
5
หลุมศพ
0413
ROGER-D ANDERSON
05-06-1961
2
แฟลต
0643
ELIZABETH ELISA-CRUZ
16-06-2013
8
หลุมศพ
5725
SARAO ARTURO-CION
01-06-1976
5
หลุมศพ
1013
คัทธรีน CATHERINE-CHAN MUI KIM
11-06-1949
1
หลุมศพ
1609
เทเรซา THERESA-BOOPPA CAULFEILD-JAMES
24-06-1993
1
หลุมศพ
2439
talasa(เทเรซา) tussanee(ทัศนีย์)-BERNDT(เบินท์)
18-06-2015
4
หลุมศพ
0107
VICTORIA STUART-ALICE
12-06-1997
1
คอนโด
1445
ลูซีอา กวอกแมนฮิง-(บุ่งเคง) แซ่ก๊วย
11-06-2017
8
หลุมศพ
0201
John Ifherwood-
02-06-1971
1
แฟลต
0113
GLOVANNI GVASCO-
04-06-1905
2
แฟลต
0313
พลอย-
08-06-1938
2
แฟลต
0428
เทเรซา แบ้ว-
24-06-1923
2
แฟลต
2940
MR . C. DESA-
15-06-1911
4
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009