• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2018 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560/2017 เวลา 16.30 น. คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา เป็นประธาน/บรรจุศพ มารีอา เสี้ยม (เสียมป้อ) จันทร์เด่นดวง วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017 โซน 5 หลุม 5901

 

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  มกราคม  2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์   
2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23  เมษายน  
2017/2560
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2017/2560
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน คุณพ่อ
ศิริพจน์ สกุลทอง
เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  
2017/2560
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่ออนุรัตน์  ณ  สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  กรกฎาคม  2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  สิงหาคม  
2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน  2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อ  ปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  
2017/2560
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   26   พฤศจิกายน  2017/2560
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  ธันวาคม 
2017/2560
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

รายชื่อประจำเดือน มิถุนายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0628
เทเรซา สงวน-ไสยกุล
01-06-1987
2
หลุมศพ
0630
ยอแซฟ ประสิทธิ์-ไพรเขียว
12-06-4986
2
หลุมศพ
2928
ลูซี่ วินัย-ไกสเล่อร์
07-06-2009
4
หลุมศพ
0109
เปาโล อาทร-โอมุเน
01-06-2005
1
คอนโด
3130
โลว์เดล (Lourdes)-โอซินโก้ (Ozoa Sinco)
24-06-2012
4
หลุมศพ
3922
เอลิซาเบ็ธ ทองคำ-โลหชลิตานนท์
07-06-1996
3
หลุมศพ
0440
โยเซฟ ยาง-โรจนพิเชฐ
20-06-2012
8
หลุมศพ
4720
นิโคลาส ฟอร์ฟีรี-โปมอร์เชฟว์
21-06-1998
5
หลุมศพ
0631
มารีอา ทองอยู่-โตพาณิชย์
22-06-1987
2
หลุมศพ
0141
อันนา ทิพย์วัลย์-โกบายาชิ
09-06-1996
2
หลุมศพ
2542
เทเรซา เลียบ-โกกิลานนท์
14-06-2011
4
หลุมศพ
4610
เรอเน วิสูตร์-โกกระกูล
11-06-2009
5
หลุมศพ
3038
อักแนส แอกเนส-แอดดิสัน
08-06-2016
4
หลุมศพ
0740
เปาโล สมจิตต์-แสวงทรัพย์
10-06-1982
2
หลุมศพ
0407
หลุยส์ ชุน-แสงไพรวรรณ
11-06-1993
1
หลุมศพ
3109
เปโตร สดุดี-แสงเทียน
08-06-1979
3
หลุมศพ
5128
ยอแซฟ มานิต-แสงหาญ
01-06-2008
6
หลุมศพ
0210
จอร์จ วิมล-แบร์เรตตี้
13-06-2009
2
คอนโด
4706
อันนา หมุยส่วน-แซ่โอ้ว
23-06-1981
5
หลุมศพ
5818
เปโตร มู้ฮิน-แซ่โอว
24-06-2001
5
หลุมศพ
6519
อันตน หงิ่มจิต-แซ่โจว
09-06-2004
5
หลุมศพ
0701
ยอแซฟ อิ้วม้วย-แซ่โง้ว
18-06-1983
1
หลุมศพ
0801
ยอแซฟ เต็กโผ้ว-แซ่โง้ว
22-06-1967
1
หลุมศพ
1101
มารีอา ซุ่งงี้-แซ่โค้ว
17-06-1962
1
หลุมศพ
1201
มัทธิว เซ็งตง-แซ่โค้ว
03-06-1993
1
หลุมศพ
0220
ยอแซฟ กวงอัง-แซ่แต้
06-06-1955
1
หลุมศพ
0220
อันนา ไซอิม-แซ่แต้
02-06-1955
1
หลุมศพ
5219
มารีอา องุ่น-แซ่แต้
15-06-2008
5
หลุมศพ
0139
ยวง อุ้ยเอียม-แซ่เฮ้ง
07-06-1980
1
แฟลต
2112
จุ่นใช้-แซ่เฮ้ง
15-06-1987
3
หลุมศพ
1029
ยอแซฟ บักซัว-แซ่เฮ้ง
06-06-1993
8
หลุมศพ
2613
ฮั่งคุง-แซ่เล้า
08-06-1979
3
หลุมศพ
3433
มารีอา ฮวยลุ้ย-แซ่เล้า
18-06-2006
4
หลุมศพ
1735
ยอแซฟ จิ้งกวง-แซ่เบ๊
29-06-1995
2
หลุมศพ
1017
ซีมอน ตั่วโป๊ว-แซ่เตียว
07-06-1958
1
หลุมศพ
6126
ยอห์น อยู่เซ้ง-แซ่เตาะ (แซ่โต๊ะ)
16-06-2016
6
หลุมศพ
3432
มารีอา เบญจวรรณ-แซ่เซียว
11-06-2006
4
หลุมศพ
3929
อักแนส ซู่ไน้-แซ่อึ้ง
24-06-2015
4
หลุมศพ
5815
ฟรังซิสเซเวียร์ ชุงรัก-แซ่อึ้ง
06-06-2001
5
หลุมศพ
0518
เบเนดิกโต หงุยหงษ์-แซ่หยี่
08-06-1957
1
หลุมศพ
0501
ยวง เซ่งจิ้ง-แซ่ลี้
30-06-1947
1
หลุมศพ
3829
ฟรังซิสโก อาซ้ง -แซ่ลี้
29-06-2007
4
หลุมศพ
0222
มัทธิว เง็กลิ้ง-แซ่ลิ้ม
10-06-1944
1
หลุมศพ
0607
มารีอา เมรี-แซ่ลิ้ม
07-06-2011
1
หลุมศพ
1127
อักแนส เมี่ยวเฮียง-แซ่ลิ้ม
14-06-2011
2
หลุมศพ
0530
ยอแซฟ เฮง-แซ่ลิ้ม
21-06-1983
2
หลุมศพ
0539
ปาตรีซีโอ เอี้ยงโป-แซ่ลิ้ม
17-06-1981
2
หลุมศพ
0634
มารีอา ขาฮุ้ง-แซ่ลิ้ม
28-06-1983
2
หลุมศพ
1926
อาลิซาเบธ-แซ่ลิ้ม
22-06-1998
4
หลุมศพ
5501
อันนา หมุยลั้ง-แซ่ลิ้ม
17-06-2000
5
หลุมศพ
5930
เปาโล ซิม-แซ่ลิ้ม
27-06-2003
6
หลุมศพ
0830
ยอแซฟ ฮงหยู-แซ่ลิ้ม
17-06-2014
8
หลุมศพ
0068
เปาโล ซิม-แซ่ลิ้ม
27-06-2003
P
กางเขน
0109
- เซียะซิม-แซ่ตั้ง
07-06-1946
1
หลุมศพ
0112
เปโตร เตียงฮุ้น-แซ่ตั้ง
24-06-1946
1
หลุมศพ
1333
มารีอา ตั่วหม่วย-แซ่ตั้ง
06-06-1955
2
หลุมศพ
2725
อันนา งัวอิม-แซ่ตั้ง
10-06-1957
3
หลุมศพ
3830
นาง กิม-แซ่ตั้ง
13-06-2009
4
หลุมศพ
6516
มารีอา อ่วยเฮียง-แซ่ตั้ง
03-06-2004
5
หลุมศพ
6521
โรซา ตั้งสี-แซ่ตั้ง
15-06-2004
5
หลุมศพ
0952
ยอแซฟ ย่งกิม-แซ่ตั้ง
25-06-2016
8
หลุมศพ
0025
เปโตร ลิมซ้ง-แซ่ตั้ง
04-06-1944
P
กางเขน
0642
อักแนส เซียะเกียว-แซ่ตัน
26-06-1945
2
หลุมศพ
4121
เปาโล เกียงไล้-แซ่ตัน
01-06-2003
5
หลุมศพ
0218
ยอแซฟ ฉ่องเม้ง-แซ่ฉั่ว
16-06-1939
1
หลุมศพ
5133
อันนา มุ้ยเซ็ง-แซ่ฉั่ว
28-06-2008
6
หลุมศพ
1144
อันเดร ฟุกยุก-แซ่ฉัน
15-06-1948
2
หลุมศพ
0229
อากาทา ไน้-แซ่ก๊วย
11-06-2003
2
หลุมศพ
0111
ยอแซฟ ย่งเซี้ย-แซ่กวย
08-06-1962
1
หลุมศพ
0338
ยอแซฟ เสนาะ-แก้วขจร
04-06-2000
2
หลุมศพ
6014
อันตน ฉลาด-แก้วขจร
02-06-2008
5
หลุมศพ
5130
ยอแซฟ ธีระพงษ์-แก้วขจร
10-06-2008
6
หลุมศพ
1224
- พร-แก่นเพ็ชร
25-06-2006
1
หลุมศพ
1225
ประจวบ-แก่นเพชร
08-06-1993
1
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ เบ๊นซ์-เหมังกร
17-06-2001
2
หลุมศพ
0643
ฟรังซิสเซเวียร์ จิรวัฒน์-เสวตรวิทย์
08-06-2000
2
หลุมศพ
6406
โกธิลดา จิราภรณ์-เสวตรวิทย์
27-06-2015
5
หลุมศพ
1433
เปาโล ยิ้ม-เสรีสำราญ
27-06-1961
2
หลุมศพ
5221
โรซา ทวี-เลื่อนประไพ
19-06-2006
5
หลุมศพ
1029
ซีมอน สมเกียรติ-เลิศปัญญาบุปผา
23-06-1996
8
หลุมศพ
0951
ยวง สงบ-เลิศคัมภีร์ศีล
30-06-2015
8
หลุมศพ
0332
ลูซีอา ประยูร-เลาหะพันธ์
20-06-1993
2
หลุมศพ
0341
เบเนดิกต์ วิจิตร-เลค
17-06-2013
2
หลุมศพ
0411
ฐานิต-เพ็ชรตระกูล
04-06-1992
1
หลุมศพ
3831
ยอแซฟ ปิยะ-เพชรเทวี
15-06-2009
4
หลุมศพ
4802
โรซา บุญเสริม-เผ่าลามาช
23-06-1998
5
หลุมศพ
5903
มารีอา เที้ยงน้อย-เปี่ยมพุทธากุล
16-06-2014
5
หลุมศพ
0546
อากาทา มะลิ-เปศะรัตน์
04-06-1991
2
หลุมศพ
5816
- ควีนนี่-เบลมมี่
07-06-2001
5
หลุมศพ
2903
มารีอา วรารัตน์-เตชะศิริวรรณ
25-06-2004
3
หลุมศพ
0829
ยอแซฟ อำพล-เจียมประเสริฐสุข
13-06-2014
8
หลุมศพ
4721
ฟรังซิสโกซาเวียร์ ดิเรก-เจริญศุข
22-06-1998
5
หลุมศพ
0628
ยอแซฟ ทอง-เจริญพงษ์
01-06-1987
2
หลุมศพ
3434
เปโตร นรินทร์-เจริญพงศ์ชัย
20-06-2006
4
หลุมศพ
3506
AUGUSTINE ดวงเนตร-เจริญชาติ
15-06-1998
3
หลุมศพ
3431
มารีอา เชย-เงินรุ่งเรือง
08-06-2006
4
หลุมศพ
0508
เทเรซา หวาน-เก่งประยูร
15-06-1940
2
แฟลต
6318
ลูซีอา ลม้าย-เกษตรบริบูรณ์
20-06-2003
5
หลุมศพ
0940
เปโตร สุพรรณ-เกตุผล
23-06-1991
2
หลุมศพ
3436
อันตน บรรจบ-เกตุดำ
21-06-2006
4
หลุมศพ
1539
ยอแซฟ ลี-ฮกเฮ็ง
13-06-1991
2
หลุมศพ
0244
คอร์เนลีอุส สุรสิทธิ์-อุกฤษ
13-06-2012
2
หลุมศพ
3435
ยอแซฟ เกริก-อิสริยะกมล
19-06-2006
4
หลุมศพ
3313
ยอแซฟ อุดม-อารีนุกูล
13-06-1996
3
หลุมศพ
3005
ลีโอนาโด สุดใจ-อานามนารถ
15-06-2004
3
หลุมศพ
3005
อันนา อารมณ์-อานามนารถ
04-06-2010
3
หลุมศพ
0642
ยาโกเบ วรกิจ-อานามนารถ
10-06-2013
8
หลุมศพ
0406
มารีอา สอิ้ง-อังศวานนท์
30-06-1993
1
หลุมศพ
2841
เซซีลีอา บุญศรี-อรุณพูลศรี
04-06-2010
4
หลุมศพ
0731
ยอแซฟ สมชาย-อมรญาติ
29-06-2013
8
หลุมศพ
6427
วินเซน สุนทร-อภิรักษ์ทานนท์
05-06-2010
6
หลุมศพ
2601
เปาโล อริยะ-หล่อพิศาลชัย
28-06-2001
3
หลุมศพ
4216
เปาโล ทรง-หฤทัย
03-06-2013
5
หลุมศพ
3610
ฟรังซิสโก สัญญา-หร่ายวงศ์
18-06-2008
3
หลุมศพ
3409
มารีอา สำรวม-หรรษานนท์
05-06-2014
3
หลุมศพ
1403
ยอแซฟ กำพล-หงษ์ไพโรจน์
14-06-1944
1
หลุมศพ
4427
เปโตร สุนทร -สุภาพันธ์
21-06-2007
6
หลุมศพ
0322
มาร์การิตา พัดชา-สุภัทรขจร
19-06-2012
2
คอนโด
0106
ยอแซฟ บุญยเขต-สุนทรวิภาต
16-06-2006
2
คอนโด
5927
ยอแซฟ เสถียร-สุจริตวนิชวงศ์
13-06-2011
6
หลุมศพ
0537
อันนา ขาว-สุขสำราญ
15-06-1968
2
แฟลต
2220
มารีอา รัชนี-สุขบุญนิวาทย์
20-06-2004
3
หลุมศพ
4205
ยวงบัปติสตา ศรัทธา-สืบสายหาญ
03-06-1976
5
หลุมศพ
5425
เทเรซา บุษบา-สิริวรนาค
12-06-2000
5
หลุมศพ
6522
เปาโล ทวี-สินบุญเชิญ
17-06-2004
5
หลุมศพ
6023
ฟรังซิสโก ประกาย (ศรี)-สินธุวณิก
24-06-2002
5
หลุมศพ
6426
เปโตร วุทธิ์-สิงห์เสน่ห์
03-06-1984
6
หลุมศพ
6426
เซซีลีอา พิศสมัย-สิงห์เสน่ห์
19-06-2013
6
หลุมศพ
5423
มารีอา มักดาเลนา เพลินพิศ-สามิภักดิ์
23-06-2016
5
หลุมศพ
0438
เฮเลนา ซีซีลีอา ศรี-สร้อยโมรี
21-06-1986
2
หลุมศพ
1031
ยอแซฟ ประสาน-สงวนหล่อสิทธิ์
29-06-2015
8
หลุมศพ
0831
แอสแตร์ ทัศนีย์-สกุลทอง
03-06-2001
2
หลุมศพ
0135
อันโตนิโอ ศุข-ศุขชาติ
11-06-1918
2
แฟลต
0737
มารีอา พิรยา-ศิโรรัตนาวาทย์
14-06-2006
2
หลุมศพ
5233
หลุยส์ สุพจน์-ศิวะเวชช์ชัยพงษ์
08-06-2013
6
หลุมศพ
2719
หลุยส์ เกษม-ศิริออร์
23-06-2008
3
หลุมศพ
6517
ยวงบัปติสตา ก๊กหงี-ศิริวรนาค
05-06-2004
5
หลุมศพ
3026
วรรณา-ศิริทรัพย์
03-06-1975
4
หลุมศพ
2522
ลูซีอา อรุณ-ศรีสวัสดิ์
04-06-2001
3
หลุมศพ
0314
เปโตร เสงี่ยม-ศรีสกุล
20-06-2011
2
คอนโด
3036
มารีอา นารี-ศรีประมง
10-06-2005
4
หลุมศพ
4325
พอล พิธาน-ศรีบุญบาล
24-06-1997
5
หลุมศพ
4324
เวโรนิกา สมร-ศกุนะสิงห์
05-06-1997
5
หลุมศพ
1016
มารีอา สุดา-วีระสุนทรเดช
04-06-1994
1
หลุมศพ
4802
เซซีลีอา สุภา-วีรวัฒน์โยธิน
15-06-1999
5
หลุมศพ
4428
มารีอา โรซา แฉล้ม-วิเศษศิริ
21-06-2007
6
หลุมศพ
2228
ดอมินิกโก ซาวีโอ ประสงค์-วิเศษกิจ
17-06-1982
4
หลุมศพ
3827
ลูซีอา เยาวมาลย์-วิเศษ
23-06-2016
4
หลุมศพ
5819
วิกตอเรีย รำภา-วิริยะมานพ
03-06-2001
5
หลุมศพ
6022
มารีอา กิติมา (ฝาน)-วิจิตรกาญจน์
20-06-1958
5
หลุมศพ
1520
หลุยส์ วิชัย-วัฒนรัชตกุล
13-06-1994
1
หลุมศพ
5610
เซซีลีอา ลักขณา-วัฒนจริยา
17-06-2002
5
หลุมศพ
0947
เปโตร ธนกร-วรพรทัศนา
07-06-2015
8
หลุมศพ
5020
ยาโกเบ สนั่น-วงศ์สุธี
05-06-1999
5
หลุมศพ
4426
มารีอา ยุพาพร-ล้ำประสิทธิ์
08-06-2007
6
หลุมศพ
0313
มารีอา ไฉไล-ลีลารัตนากร
09-06-2011
2
คอนโด
5817
อักแนส วิไล-ลีชอ
20-06-2001
5
หลุมศพ
0828
ฟิลิป วิเศษ-ลิ้มประสูตร
10-06-2014
8
หลุมศพ
6428
ยวง ธนกฤต (ทิวา)-ลิมปิติเกียรติ
14-06-2010
6
หลุมศพ
3616
เปโตร เส็ง-ละอองตระกูล
18-06-1996
3
หลุมศพ
5502
วินเซนต์ ภวาดล-ลวนะพิพัฒน์
28-06-2000
5
หลุมศพ
3007
อักแนส ราตรี-ฤกษ์พิไชย
26-06-2006
3
หลุมศพ
3519
ฟรังซิสโก บุญช่วย-รุ่งเรืองผล
05-06-1996
3
หลุมศพ
1801
เทเรซา เหรียญ-รำพึงกิจ
16-06-2004
1
หลุมศพ
4708
อัมโบรซีโอ โกศล-รัชชพงศ์รักษ์
21-06-1992
5
หลุมศพ
4318
ฟรังซิสโก รัญ-ยืนสกุล
13-06-1997
5
หลุมศพ
6630
เปาโล อาทิตย์-ยิ้มพัฒน์
21-06-1987
6
หลุมศพ
6313
มอริส มนิตย์-ยะอัมพันธ์
11-06-2003
5
หลุมศพ
0509
ฟิลิป นาวี-ม่วงทอง
05-06-2003
1
หลุมศพ
0442
เปโตร สุจิน-มิตรเจริญ
01-06-2012
2
หลุมศพ
5129
จอห์น แมรี่ บุญสม-มาร์ติน
09-06-2008
6
หลุมศพ
4507
มาร์กาเร็ต มาร์เคยริ้ต-มัทนศรุต
24-06-1999
5
หลุมศพ
3012
อันนา สมศรี-มณีประสิทธิ์
25-06-2000
3
หลุมศพ
0832
มารีอา มักดาเลนา พรทิพย์-ภู่พัฒน์
18-06-2014
8
หลุมศพ
2317
อากาทา ทองคำ-ภาคสุวรรณ์
21-06-1995
3
หลุมศพ
0062
ยวงบอสโก ณัฐชัญ-ภักษาแสวง
08-06-1999
P
กางเขน
4222
เทเรซา ชูศรี-ฟ้อนศรีกา
10-06-2005
5
หลุมศพ
0323
ดอมินิค สมเกียรติ-พูลวิทยกิจ
20-06-2012
2
คอนโด
3826
อันนา จินดา-พุฒตาลศรี (ซิสเตอร์)
16-06-1976
4
หลุมศพ
3618
มารีอาเวอร์จิเนีย รัชนี-พิศตระกูล
18-06-1996
3
หลุมศพ
0628
ยอแซฟ อาวุธ-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
ลูซีอา เทือ-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
โทมัส ร่าง-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
ยอแซฟ ไสว-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
ยอแซฟ สว่าง-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
ชตา-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
4527
ฟรังซิสโก เสนาะ-พานิชเกษม
01-06-1987
6
หลุมศพ
4527
มาเรีย เทเรซา ( ศิริ )-พานิชเกษม
01-06-1987
6
หลุมศพ
4724
ยอแซฟ เม่งเสียว-พฤกษ์พาดี
14-06-1998
5
หลุมศพ
4331
นิโกเดโม ศรี-พรรณศิริ
03-06-2007
6
หลุมศพ
1002
ฟรังซิสโก ศักดิ์ชัย-พงศ์วิจิตรโชค
29-06-2005
1
หลุมศพ
1131
เปโตร เกื้อวงศ์-พงศ์ขจร
01-06-2003
2
หลุมศพ
0222
มารีอา นงคราญ-ป้อมจักรศิลป์
23-06-2015
3
คอนโด
0123
โรเบิต ลินเซ-ปีเตอร์สัน
19-06-2008
2
คอนโด
0143
เปโตร ประจักษ์-ปิ่นรัตน์
22-06-1998
2
หลุมศพ
0330
อากาทา สุวรรณ-ปานรัตน์
17-06-2016
2
หลุมศพ
1644
มารีอา วรรณวิไล-ปาณะศุทธะ
09-06-2003
2
หลุมศพ
0125
เทเรซา จึงซิ้ว-ปัญจทรัพย์
13-06-1993
1
หลุมศพ
3037
อันตน อรุณ-ปรีชาวุฒิ
27-06-2005
4
หลุมศพ
5024
ยวง สมศักดิ์-ปรัชญาประเสริฐ
23-06-1999
5
หลุมศพ
0245
มารีอา กอแรตตี สุรินทร์-ประสาทพร
29-06-2011
2
หลุมศพ
0531
ซิลวาโน ชีวา-ประสาทพร
12-06-1985
2
หลุมศพ
4225
เปโตร มณี-บุญโญภาส
19-06-1997
5
หลุมศพ
3035
ยวง ชาญ-บุญเจริญ
05-06-2005
4
หลุมศพ
0902
ยวง โชคชัย-บุญประกอบศักดิ์
09-06-2006
1
หลุมศพ
1214
มารีอา มานา-บุญคั้นผล
02-06-1999
1
หลุมศพ
0441
โรซา เสาวนิจ-นิจอนันต์ชัย
27-06-2012
8
หลุมศพ
4827
โซเฟีย สุจิน-ธูปเทียน
17-06-2013
6
หลุมศพ
0223
แอนโทนี สงวน-ธีระวรรณ
18-06-2010
2
คอนโด
2733
ยวง รุ่งโรจน์-ธาดาดลทิพย์
19-06-1998
4
หลุมศพ
1412
อันนา ประคอง-ธันวานนท์
03-06-2003
1
หลุมศพ
1030
เทเรซา ปิ่นทอง-ธนทรัพย์สิน
26-06-2015
8
หลุมศพ
1147
เปโตร ทวี-ทิวไผ่งาม
13-06-2016
8
หลุมศพ
0221
อากาทา เสมอ-ทองเทวินทร์
12-06-2001
1
คอนโด
4719
ดอมินิโก ซาวีโอ พิชัย-ทองกำผลา
16-06-1998
5
หลุมศพ
1931
อันนา เนียน-ทวีศักดิ์
09-06-2001
4
หลุมศพ
6103
เทเรซา สะอิ้ง-ทรัพย์เย็น
06-06-2010
5
หลุมศพ
0234
มัทธิว เลื่อน-ทรรทรานนท์
23-06-1988
2
หลุมศพ
4005
มารีอา กุลนาถ-ถิระมัย
26-06-2008
5
หลุมศพ
2229
ยอห์น บอสโก นพพร-ตุงคะรักษ์
20-06-2015
4
หลุมศพ
0068
ยอแซฟ ทองอยู่-ตันติกิจรุ่งเรือง
06-06-2010
P
กางเขน
2922
ยอแซฟ สุจินต์-ตรีกมล
05-06-1998
3
หลุมศพ
0501
เฮนสลี้ สกล-ดีซูซ่า
08-06-1973
2
แฟลต
1043
เปาโล สมชาย-ดากรู้ส
26-06-1986
2
หลุมศพ
0948
เปาโล อธิคม-ณรงค์รักษ์
20-06-2015
8
หลุมศพ
2701
มารีอา นารี-ณ สงขลา
05-06-2002
3
หลุมศพ
5431
ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-ณ บางช้าง
24-06-2010
6
หลุมศพ
3607
ยอแซฟ รัชพงษ์-ณ นคร
17-06-2001
3
หลุมศพ
5826
โรเมียว-ซาราว
23-06-2009
6
หลุมศพ
2937
มารีอา ลอย-ชูโชติ
08-06-1967
4
หลุมศพ
6316
ปีร์ยิตตา สละ-ชื่มชุ่มจิตร์
15-06-2003
5
หลุมศพ
1821
เทเรซา ประภาพร(กชกร)-ชื่นวิจิตร
22-06-2009
1
หลุมศพ
0738
ยอแซฟ ทวี-ชีพชล
03-06-1975
2
หลุมศพ
0739
มารีอา ละมัย-ชีพชล
29-06-1979
2
หลุมศพ
3712
มารีอา นารินทร์-ชินทร์นลัย
20-06-1996
3
หลุมศพ
2208
มารีอา อารีรัตน์-ชัยศิริโรจน์
21-06-2009
3
หลุมศพ
0827
ยอห์น บัปติส วีระชัย-ฉันทดิสร
02-06-2014
8
หลุมศพ
5614
ยวง ชุ่ง-จูพงศ์เสรฐ
13-06-1915
5
หลุมศพ
5614
โรซาลี ฮ่วย-จูพงศ์เสรฐ
09-06-1966
5
หลุมศพ
2543
มารีอา ทองดี-จูประจักษ์
17-06-1967
4
หลุมศพ
0439
เทเรซา อำพร-จุลสุคนธ์
01-06-2012
8
หลุมศพ
2314
เปาโล อนันต์-จุฑามณี
28-06-2010
3
หลุมศพ
6317
เซนต์ ลาบัส แมรี่ โรจา-จีวาน
14-06-2003
5
หลุมศพ
4401
มารีอา สำรวย-จินตมนูญธรรม
27-06-1997
5
หลุมศพ
2025
ยวง อำนวย-จันทร์เพ็ญสุข
02-06-1995
3
หลุมศพ
2126
มาเรีย จันทร์-จันทรสันติ
19-06-1961
4
หลุมศพ
0909
ยอแซฟ พลชัย-งามพัฒนะกุล
05-06-2014
1
หลุมศพ
2019
มารีอา ทองดี-คำสุข
23-06-2016
3
หลุมศพ
5021
แอนนา มารี-กุลเนตุ (ลาสเพียร์)
06-06-2006
5
หลุมศพ
5022
เปาโล ประวิท-กุลเนตุ
29-06-1990
5
หลุมศพ
5023
จอห์น กมล-กุลเนตุ
20-06-1999
5
หลุมศพ
4124
ยอแซฟ ธนิต-กีร์ตะเมคินทร์
23-06-2009
5
หลุมศพ
0639
อากาทา อรนุช-กำจัดดัสกร
19-06-1988
2
หลุมศพ
0938
โรซา อรุณี-การาตี้
03-06-2011
2
หลุมศพ
4429
กลารา กัญญา-กัลมาพิจิตร์
28-06-2007
6
หลุมศพ
0220
มารีอา เทเรซา บุญนาค-กระทอง
05-06-2015
3
คอนโด
0614
มารีอา อรนุช-กมลาศน์ ณ อยุธยา
10-06-1996
1
หลุมศพ
2838
CECILIA TSE-WONG
08-06-2007
4
หลุมศพ
0321
PETER VIRAPHONG-VOTHANH
09-06-1968
2
แฟลต
1149
ชาวอิตาลี MR.NICOLO (นิโคโล)-VILLA(วิลลา)
30-06-2016
8
หลุมศพ
2736
FRANSIS BERNUS-SMITH
06-06-1983
4
หลุมศพ
0325
DANIEL ALEXANDER-RUEGG
16-06-1961
2
แฟลต
0421
GREGORY SAUNDERS-ROMANO
06-06-1968
2
แฟลต
0313
FRANCIS KARL-PETERS
24-06-1962
1
คอนโด
3027
MAESTRO ALBERTO-NAZZARI
28-06-1919
4
หลุมศพ
0301
GEORGES-MERITAN
04-06-1905
1
คอนโด
4112
MARIE MADELEINE-MARS
17-06-2005
5
หลุมศพ
1609
แมรี่ MARY-JACKSON
17-06-1992
1
หลุมศพ
0237
PETER CHIM-HUWE
13-06-1935
2
แฟลต
0550
- CHARLES-HEGGIE
26-06-1974
1
แฟลต
4111
MARY THEODORE-HAHNENFELD,O.S.U.
29-06-2013
5
หลุมศพ
1634
มาเรีย MARIA-GINA ORTEGA MORALES
12-06-1994
2
หลุมศพ
1121
มาเรีย (คุณย่า) MARY-DEOCAMPO
27-06-1936
1
หลุมศพ
0162
MELANIA P.M.-DE JESUS
16-06-1906
1
แฟลต
0367
MIICAELLA P.-DE JESUS
06-06-1892
1
แฟลต
2742
- CARLOS -DE JESUS
18-06-1957
4
หลุมศพ
0643
ELIZABETH ELISA-CRUZ
16-06-2013
8
หลุมศพ
2628
ELIZABETH HILDA-CHAPMAN
05-06-1980
4
หลุมศพ
0260
MANDA NINAPHAN-BUSH
02-06-1922
1
แฟลต
1609
เทเรซา THERESA-BOOPPA CAULFEILD-JAMES
24-06-1993
1
หลุมศพ
2439
talasa(เทเรซา) tussanee(ทัศนีย์)-BERNDT(เบินท์)
18-06-2015
4
หลุมศพ
2536
- MURIEL-AITKEN
09-06-1963
4
หลุมศพ
0428
เทเรซา แบ้ว-
24-06-1923
2
แฟลต
2431
- J. BRUHN-
10-06-1915
4
หลุมศพ
2527
PAUL MICALEF-
08-06-1950
4
หลุมศพ
2940
MR . C. DESA-
15-06-1911
4
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน กรกฎาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0153
ANTHONY สุเมธ-ไวทยะวัฒน์
26-07-1970
2
แฟลต
3126
มารีอา ยุ้มเจา-ไพโรจน์เจริญค้า
27-07-2005
4
หลุมศพ
0348
มารีอา มณี-ไกรสมสุข
16-07-2002
2
หลุมศพ
0140
คริสตินา วันคำ-ไกรประสิทธิ์
09-07-1998
2
หลุมศพ
0336
มารีอา ราตรี-โอภาสบุตร
02-07-2005
2
หลุมศพ
3108
มารีอา จันจิรา-โลหะวิริยะศิริ
05-07-1960
3
หลุมศพ
4526
โซฟิโร โซฟิโอ แอล-โรซาลดาจูเนียร์
27-07-2007
6
หลุมศพ
0443
เปาโล ชาญปรีชา-โรจน์ประสิทธิ์พร
31-07-2012
8
หลุมศพ
3127
ยอแซฟ สฤษดิ์-โมระเสริฐ
29-07-2005
4
หลุมศพ
4722
SABINUS ประกิจ-โคมินทร์
06-07-1998
5
หลุมศพ
2507
เทเรซา ไกรศรี-โกวงศ์
25-07-2008
3
หลุมศพ
3404
วินิเฟรด วีณา-โกมลกิตติ
23-07-2012
3
หลุมศพ
3038
เทเรซา อินนิ-แอดดิสัน
19-07-2005
4
หลุมศพ
0107
อันนา ศรี-แย้มศิริ
09-07-2006
2
คอนโด
0115
เปโตร หรัง-แย้มกันชู
07-07-2007
2
คอนโด
6320
มารีอา หมุยกิม-แซ่โอ๊ว
02-07-2003
5
หลุมศพ
0520
วินเซนต์ เป็งเอี่ยม-แซ่โล้ว
05-07-1959
1
หลุมศพ
0521
ยอแซฟ เอี่ยมพ้ง-แซ่โล้ว
01-07-1984
1
หลุมศพ
0349
ยอแซฟ ใช้-แซ่โล้ว
19-07-2016
2
แฟลต
0141
หลุยส์ อิ้วเกียง-แซ่โง้ว
25-07-1982
1
แฟลต
0911
อันนา ซุ้งพิ้ง-แซ่โง้ว
19-07-1947
1
หลุมศพ
2212
เอี่ยมเลี้ยง-แซ่โง้ว
03-07-1959
3
หลุมศพ
2411
ร็อค อิ๋วซัม-แซ่โง้ว
02-07-1979
3
หลุมศพ
4010
อากาทา เพ็กเช็ง-แซ่โง้ว
06-07-2016
5
หลุมศพ
4725
เทเรซา สุดา-แซ่แต้
13-07-1998
5
หลุมศพ
0343
มารีอา เพ็งลั้ง-แซ่แต้
11-07-2016
8
หลุมศพ
0827
มารีอา หมุยจู-แซ่เฮ้ง
01-07-2001
2
หลุมศพ
1035
มารีอา ภัทรภร (นุสรา)-แซ่เฮ้ง
16-07-2015
8
หลุมศพ
1024
ยอแซฟ จี-แซ่เฮง
18-07-1955
1
หลุมศพ
0142
มารีอา ตั่วม่วย-แซ่เอ็ง
25-07-1971
1
แฟลต
4723
ฟรังซิสโก มีซิม-แซ่เอี๊ย
11-07-1998
5
หลุมศพ
3042
สตีเฟน เคียมหลี-แซ่เอี้ย
27-07-2005
4
หลุมศพ
2723
คลารา มุ้ยเซียง-แซ่เล้า
18-07-1965
3
หลุมศพ
4821
ยวงบัปติสตา สุวัธน์-แซ่เลี่ยว
25-07-1978
5
หลุมศพ
5226
มารีอา วนิดา-แซ่เบ๊
04-07-2008
6
หลุมศพ
5105
ยอแซฟ เลียกเคียม-แซ่เบ้
11-07-1999
5
หลุมศพ
0834
มารีอา อุษา-แซ่เตียว
17-07-2014
8
หลุมศพ
1430
อักแนส อู้ตี๋-แซ่เจ็ง
21-07-2005
2
หลุมศพ
2024
ยาโกเบ เอ็กหยิน-แซ่เจี่ย
07-07-1995
3
หลุมศพ
0234
เอ็สเวิร์ด(เอดัว) คี่เอ้(เอ้)-แซ่ฮ้อ
02-07-2011
8
หลุมศพ
1918
ยอแซฟ จี่ตั๊ก-แซ่อ๊วง
17-07-1961
3
หลุมศพ
2022
มารีอา ซิ้วเจ็ง-แซ่อื้อ
05-07-2009
3
หลุมศพ
0126
มารีอา อารี-แซ่อึ้ง (แซ่โง้ว)
26-07-2015
2
หลุมศพ
2811
มารีอา ฮ้อ-แซ่หว่อง
20-07-1972
3
หลุมศพ
2216
อักแนส เมี่ยวกี่-แซ่หวม
07-07-1961
3
หลุมศพ
3437
หลุยส์ ซุ่นแช-แซ่ล้อ
05-07-2006
4
หลุมศพ
2322
มารีอา เง็กฮวย-แซ่ลี้ (แซ่ตั้ง)
20-07-2012
3
หลุมศพ
0116
ยูลีอา เตียหยู-แซ่ลี้
27-07-1963
1
หลุมศพ
2044
ดอมินิกโก เต็กช้วง-แซ่ลี้
27-07-1961
4
หลุมศพ
5503
ยวง มอเต็กอี้-แซ่ลี้
09-07-2000
5
หลุมศพ
1829
มารีอา เซียะ-แซ่ลิ้ม
30-07-1998
2
หลุมศพ
1910
มารีอา มุ่งเค็ง-แซ่ลิ้ม
25-07-2005
3
หลุมศพ
1924
เปโตร เงี่ยงคิม-แซ่ลิ้ม
18-07-2005
3
หลุมศพ
4807
อันนา บุญมี-แซ่ย้ง
27-07-2527
5
หลุมศพ
1712
แอนโทนี่ อือฮงควร-แซ่ยู
15-07-1989
1
หลุมศพ
1115
ยออากิม เส็ง-แซ่ฟ่ง
25-07-1975
1
หลุมศพ
0723
ยอแซฟ ตงเฮียง-แซ่ตั้ง
03-07-1962
1
หลุมศพ
1908
โรซา ละม้าย-แซ่ตั้ง
28-07-2006
3
หลุมศพ
2616
มารีอา กิมพิ้ง-แซ่ตั้ง
21-07-1980
3
หลุมศพ
0645
ยอแซฟ ชูเซี้ย-แซ่ตั้ง
07-07-2013
8
หลุมศพ
0723
มารีอา มุ้ยจวง-แซ่ตัน
16-07-2014
1
หลุมศพ
2513
โยเซฟฟิน โยแซฟฟิน-แซ่ตัน
15-07-1999
3
หลุมศพ
6321
เทเรซา นันทา-แซ่ซึง
04-07-2003
5
หลุมศพ
5822
ฟรังซิสโก เป้งเซ้ง-แซ่ซิ
13-07-2001
5
หลุมศพ
0113
ซีมอน ท่งหมง-แซ่ฉั่ว
13-07-1974
1
หลุมศพ
0729
อันเดร เลี่ยงเพียว-แซ่ฉั่ว
08-07-1994
2
หลุมศพ
1533
ตี๋งั้ง-แซ่ฉั่ว
02-07-1991
2
หลุมศพ
1923
ราฟาแอล คาเทียม-แซ่ฉั่ว
15-07-2511
3
หลุมศพ
2725
ยอแซฟ เล็กฮิม-แซ่จู
15-07-2015
3
หลุมศพ
5525
เบเนดิกโต จุ้นเอ็ง-แซ่ก๊วย
01-07-1985
5
หลุมศพ
0227
อันนา มานิตย์-เฮ้งตระกูล
28-07-2011
8
หลุมศพ
0436
แอนนา โมรีน-เฮาเวอร์ด
12-07-2009
2
หลุมศพ
0239
มารีอา ธนัชธร-เอกพัฒนพาณิชย์
29-07-2011
8
หลุมศพ
1315
เตือนใจ-เหยื่อแสวง
12-07-1994
1
หลุมศพ
0216
- ลักษณา-เสวตรวิทย์(ลุลิตานนท์)
30-07-2011
2
คอนโด
0612
ยอแซฟ สงบ-เสงี่ยมงาม
08-07-1984
1
หลุมศพ
0505
อันโตนีโอ นิคม-เวียร์ร่า
20-07-1968
1
หลุมศพ
5113
เจซัส เอฟ-เวอร์การ่า
27-07-1999
5
หลุมศพ
1935
มารีอา สงวน-เวสุวรรณ
31-07-1982
4
หลุมศพ
6105
คลารา นันทนา-เวสส์สุภารัตน์
14-07-2002
5
หลุมศพ
0233
หลุยส์ นาฬิกา-เลิศในเกียรติ
02-07-2011
8
หลุมศพ
2323
เทเรซา กัญญา-เรืองเกียรติวงศ์
13-07-2004
3
หลุมศพ
0104
- บุญเรือง-เรืองพิชิต
30-07-1971
1
คอนโด
1816
ยวงบัปติสตา รำพึง-เยาวสังข์
05-07-1995
1
หลุมศพ
0224
วิกตอเรีย ซาน ซาน-เมี๊ยะ
26-07-2015
3
คอนโด
0101
ริชาร์ด-เมนชาห์
12-07-2005
1
คอนโด
4323
มารีอา อาภรณ์-เพ็ชรตระกูล
18-07-2000
5
หลุมศพ
0223
เปาโล สรรพล-เปรมสุข
05-07-2015
3
คอนโด
6324
มารีอา นิภา-เปรมสุข
11-07-2003
5
หลุมศพ
5432
มารีอา เล็ก-เบญจริทธิ์
17-07-2011
6
หลุมศพ
0103
มารีอา สีอ่อน-เทียมกนก
28-07-1985
1
หลุมศพ
2432
ยวงบอสโก เจริญ-เต็กอวยพร
15-07-1985
4
หลุมศพ
6433
ยวง มงคล-เตียวไพบูลย์
24-07-2010
6
หลุมศพ
6433
อันนา อัมพร-เตียวไพบูลย์
08-07-2014
6
หลุมศพ
0744
เทเรซา พนิดา-เดชศิริเจริญชัย
25-07-2002
2
หลุมศพ
0605
มาร์โก ทวี-เจียรพันธ์
21-07-1971
1
หลุมศพ
0329
นิรันดร-เจียรพันธ์
10-07-1960
2
แฟลต
1029
มัทเธว สุวพล-เจริญศรี
27-07-1997
8
หลุมศพ
6323
เทเรซา วรวรรณ-เจริญวงศ์
12-07-2003
5
หลุมศพ
0836
อังเดร ลูกา ธำรงศักดิ์-เจริญพานิช
31-07-2014
8
หลุมศพ
0414
มารีอา ริ้ว-เจริญผล
10-07-1958
2
แฟลต
5821
ยอแซฟ พิทยาธร-เจนบรรจง
11-07-2001
5
หลุมศพ
2830
ปีเตอร์ ฉั่ว-เคงเตียว
22-07-1936
4
หลุมศพ
6102
เรยีนา บุปผา-เกียรตินิยม
08-07-2002
5
หลุมศพ
2137
อันโตนีโอ วิศาล (ร.ต.อ.)-อุมอักษร
29-07-1970
4
หลุมศพ
0224
ฟรังซิสโก ปราโมทย์-อุดมเดช
05-07-2010
2
คอนโด
5011
เปโตร สมจิตร-อุดมสุข
04-07-2002
5
หลุมศพ
2835
มาร์ธา วนิดา-อุกฤษ
08-07-1980
4
หลุมศพ
5433
มารีอา พัดศรี-อิงคนารถ
25-07-1995
6
หลุมศพ
2829
เทเรซา ลิ้ม-อาเยียว
15-07-1922
4
หลุมศพ
0202
เปโตร มงคล-อาทิจวงศ์
09-07-2014
3
คอนโด
0237
เปโตร สุวิทย์-อังคสุวรรณสิริ
16-07-2011
8
หลุมศพ
0114
ยวงบัปติสตา วิโรจน์-อัครสมบูรณ์
01-07-2004
1
คอนโด
6025
มักดาเลนา มักดาเลนา-อักกะวิลี่
06-07-2002
5
หลุมศพ
2826
คาเบรียล อำไพ-อร่ามพงศ์
16-07-1983
4
หลุมศพ
6612
มารีอา จรินทร์-อมาตยกุล
29-07-2012
5
หลุมศพ
3039
ยอแซฟ สุมิตร-อภิชัยทวีสิน
21-07-2005
4
หลุมศพ
0912
ยวง ประทีป-อดุลศิริสวัสดิ์
24-07-1972
1
หลุมศพ
0124
ลูซีอา ละออ-ห่อเหรียญกูล
10-07-2008
2
คอนโด
0201
ยอแซฟ เอิน-ห่อเหงี่ยน
02-07-2014
3
คอนโด
5104
เปโตร จำรัส-หัวใจ
07-07-1999
5
หลุมศพ
5102
อันนา หมุยจู-หัตถการกุล
04-07-1999
5
หลุมศพ
2415
มารีอา มาลี-หวังภุชเคนทร์
13-07-1981
3
หลุมศพ
4801
ฟรังซิสโก ประการ-หงษ์สิทธิวงศ์
21-07-1998
5
หลุมศพ
3528
ยอแซฟ สุชาติ-สูงสว่าง
09-07-2006
4
หลุมศพ
4414
อัมโบรซีโอ ประเสริฐ-สุวรรณ์ประไพ
30-07-2004
5
หลุมศพ
0928
อันนา สังเวียน-สุวรรณราช
21-07-1994
2
หลุมศพ
5908
ลูกา ทัพ-สุทธินาวิน
20-07-1990
5
หลุมศพ
1214
มารีอา มาลี-สุตรา
28-07-2013
1
หลุมศพ
4701
หลุยส์ เชิงชาย-สินะวัฒน์
04-07-1984
5
หลุมศพ
1209
ยอแซฟ ประยงค์-สิทธิเดชศักดิ์
12-07-2007
1
หลุมศพ
0549
เปโตร สง่า-สิทธิประเสริฐ
27-07-1958
8
หลุมศพ
5702
ลูซีอา ศรี-สิงหรา ณ อยุธยา
12-07-1986
5
หลุมศพ
3040
เทเรซา กัญญารัตน์-สันติโยธิน
27-07-2005
4
หลุมศพ
1033
มีคาแอล สติ-สันตสวัสดิ์กุล
06-07-2015
8
หลุมศพ
6319
มารีอา วรรณพร (วันเพ็ญ)-สังขรัตน์ (จงเจริญ)
03-07-2003
5
หลุมศพ
0434
เทเรซา สุรีย์-สังขจันทร์
24-07-1941
8
หลุมศพ
1443
อักแนส ลดาวัลย์-สวีรวงศ์
31-07-2006
2
หลุมศพ
2736
นางกาญจนา-สมิต
10-07-2013
4
หลุมศพ
2036
อันตน อนันต์-สมตระกูล
14-07-2006
4
หลุมศพ
5101
ยอห์น เบอร์ชแมนส์ มานะ-สงวนสัตย์
01-07-1999
5
หลุมศพ
0211
สกอลัสติกา วิภา-สกุลเอฬา
01-07-2009
2
คอนโด
3438
ยวงบอสโก จักราทิตย์-สกุลทอง
06-07-2006
4
หลุมศพ
2705
เปโตร โรจน์-ศุภางค์
26-07-2004
3
หลุมศพ
2705
เปโตร โรจน์-ศุภางค์
26-07-2004
3
หลุมศพ
6107
ยอแซฟ วิวัฒน์-ศิริยงวัฒนา
26-07-2002
5
หลุมศพ
2627
เทเรซา ละม่อม-ศิริยงค์
24-07-1985
4
หลุมศพ
3704
ยอแซฟ ธานี-ศิริยง
30-07-1999
3
หลุมศพ
3706
เปาโล มารีอา สานุ-ศิริยง
23-07-2016
3
หลุมศพ
4431
ยอแซฟ ศิริศักดิ์-ศิริถนอมวงศ์
13-07-2007
6
หลุมศพ
0345
เปาโล รัตน์-ศรีอุ่นดี
15-07-2005
1
แฟลต
0115
ลูซีอา ชลอม-ศรีสมพงษ์
01-07-2016
3
คอนโด
0434
มารีอา มักดาเลนา อำไพ-ศรีประภา
03-07-2014
8
หลุมศพ
6010
อันตน ปรีดานันท์-ศรีนภาวรรณ
11-07-1985
5
หลุมศพ
4911
สนิท-ศตัษเฐียร
04-07-2012
5
หลุมศพ
0060
เจมส์ พัง-วิเฮี่ยน
07-07-1904
P
กางเขน
2636
ยวงบัปติสตา ธงชัย-วิเศษศิริ
18-07-2004
4
หลุมศพ
0836
มารีอา สำเนียง-วิวัฒนเวช
15-07-1994
2
หลุมศพ
5820
มารีอา ลักขณา-วิบูลย์กิจวรกุล
11-07-2001
5
หลุมศพ
5109
ยอแซฟ ณรงค์-วิทยประไพพันธ์
15-07-1999
5
หลุมศพ
0236
เซซีลีอา ชุติมา-วาทยานนท์
12-07-2011
8
หลุมศพ
0203
เทเรซา วิรัตน์-วันกมลสวัสดิ์
26-07-2014
3
คอนโด
2540
แคทารีนา อารีลักษณ์-วัฒนโยธิน
29-07-1969
4
หลุมศพ
5615
ยวง บอสโก ชุมพล-วัฒนาหาญนุวัฒน์
02-07-2010
5
หลุมศพ
4512
เปาโล วีรวัฒน์-วนาโรจน์สุวิช
06-07-2015
5
หลุมศพ
5103
อันตน สเกรน-วงษ์สกุล
16-07-2015
5
หลุมศพ
1235
ยอแซฟ วิษณุ-วงศ์ไสว
29-07-2013
2
หลุมศพ
3530
อันตน ปราโมทย์-วงศ์เงินยวง
25-07-2006
4
หลุมศพ
1233
ฟรังซิส ประเสริฐ-ลือกระจ่างธรรม
26-07-2016
8
หลุมศพ
1635
วินเซนต์เต วีรชน-ลี้ละภัย
11-07-1995
2
หลุมศพ
3307
แมรี่-หลุยส์ จรัญ-ลิมปสุข
12-07-1999
3
หลุมศพ
6021
ชาร์ล ชาร์ล-ลามาช
10-07-2002
5
หลุมศพ
1231
โรซา นิยม-ฤทธิไกร
24-07-1990
2
หลุมศพ
1020
- เวทย์-รุจิรัต
04-07-1982
1
หลุมศพ
0235
อันนา ประมวล-รัตนไพบูลย์
11-07-2011
8
หลุมศพ
3208
ฟรังซิสกา สุนันท์ -รัตนเกื้อกังวาน
08-07-2001
3
หลุมศพ
2109
เปาลิน วารุณี-รัตนวิชัย (donno)
05-07-2016
3
หลุมศพ
1239
มารีย์ หลุยส์ ประพิม-รัตตมณี
06-07-2013
2
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ อุดม-ย้วยความดี
14-07-1990
2
หลุมศพ
0527
เลาแรนเต อู๋-ย้วยความดี
14-07-1983
2
หลุมศพ
0527
เทเรซา เฉลา(รุ่งจิตต์)-ย้วยความดี
06-07-2009
2
หลุมศพ
4918
ลูเซีย เจริญ-ยูเนียร์
15-07-2011
5
หลุมศพ
3533
อักแนส บัวเงิน-ยันต์เจริญ
04-07-2009
4
หลุมศพ
1232
เปาโล พงษ์สัณฑ์-มีบุตรภักดี
24-07-2016
8
หลุมศพ
4207
ยอแซฟ ธนา-มาร์โลว์
09-07-2006
5
หลุมศพ
5504
มาอุโร-มาร์ซี่
18-07-2000
5
หลุมศพ
0203
อันนา ด่วน-มากมายสิน
19-07-1957
1
คอนโด
4516
มารีอา ริตา-มองโตเคียว
03-07-2003
5
หลุมศพ
3222
เปโตร ไพรัช-ภาคสุวรรณ
22-07-2010
3
หลุมศพ
4430
ปีเตอร์ นิโคลาส สกนธ์-ภัทโรดม
01-07-2007
6
หลุมศพ
2602
ยอห์น สุธาศิน-ฟิรานนท์
23-07-1995
3
หลุมศพ
0117
เทเรซา รุ่งทิพย์-พ่วงสุวรรณ
10-07-2003
1
คอนโด
0150
อันนา ทรัพย์-พุดหอม
04-07-1952
1
แฟลต
5222
มารีอา สุพรรณนี-พิศมัย
11-07-2016
5
หลุมศพ
6322
มารีอา สุจินดา-พินิจสถิล
10-07-2003
5
หลุมศพ
4021
ยอห์นบัปติส กิตติ-พิชิตพสุธาดล
02-07-2008
5
หลุมศพ
5120
มารีอา สมร-พาณิชย์พิศาล
01-07-1999
5
หลุมศพ
2102
เมรี่ เจริญ-พัฒโนดม
11-07-2005
3
หลุมศพ
1231
ยอแซฟ เพ็ชร-พัฒนภิรมย์
24-07-2016
8
หลุมศพ
0324
ลอเรนซ์ เสริมพงค์-พลอยบริสุทธิ์
23-07-2012
2
คอนโด
1631
เปาโล จันทร์-พรรณวิไล
23-07-2002
2
หลุมศพ
2804
มารีอา โสภา-พรประทีปเทวา
25-07-1986
3
หลุมศพ
6429
เทเรซา สุนันทา-ปิ่นมณีกุล
02-07-2010
6
หลุมศพ
0238
อันนา เนาวลักษณ์-ปานรัตน์
22-07-2011
8
หลุมศพ
2606
- เซี๊ยะ จาง-ปอ
05-07-1959
3
หลุมศพ
0205
มารีอา อ้อ-ปรีชาวุฒิ
14-07-1973
1
คอนโด
0309
ลูซีอา พันธ์-ประสพลาภ(ในสำเร็จ)
01-07-2011
2
คอนโด
1616
เทเรซา จินดา-บูรกิจบำรุง
20-07-1989
1
หลุมศพ
0303
ซูซาน-บูซู
08-07-2012
3
คอนโด
1037
ซูซานนา สุนีย์-บุรจรรย์
15-07-1999
2
หลุมศพ
4432
ฟรังซิสโก ประทาน-บุณยานันทน์
17-07-2007
6
หลุมศพ
0324
ปอล-บุญแท้
16-07-1962
2
แฟลต
6616
โรซารีอา เฉลา-บุญเต็ม
21-07-2002
5
หลุมศพ
0214
เวโรนิกา วีระ-บริกร
15-07-2004
1
คอนโด
0944
อันตน สงกรานต์-นีลวัชระ
15-07-1997
2
หลุมศพ
6401
ยอแซฟ ประสงค์-นิ่มเจริญ
16-07-2003
5
หลุมศพ
0315
ยอแซฟ วิชัย-นิ่มสุวรรณ์
20-07-2011
2
คอนโด
0326
ฟรังซิสโก ประสงค์-นิลแสง
03-07-1991
2
หลุมศพ
0327
รอเล้นซ์ ประสิทธิ์-นิลแสง
29-07-1993
2
หลุมศพ
1150
ฟรังซิสกา สุคนธ์-นิลวรรณ
10-07-2016
8
หลุมศพ
2919
ซาร๊อด สมบัติ-นิยมจ้อย
30-07-1999
3
หลุมศพ
0647
บี.บี. แอนนา วีณา-นิมมานฤดีสุทธิ์
01-07-2013
2
หลุมศพ
0118
เปโตร เผชิญ-นาครินธร
21-07-2007
2
คอนโด
3041
ยอแซฟ ชัยสันต์-นันทวิสัย
21-07-2005
4
หลุมศพ
2336
มารีอา อุไรวรรณ-ธีระวรรณ
29-07-1978
4
หลุมศพ
4603
เปาโล ศุกรีย์-ธีระประทีป
22-07-2006
5
หลุมศพ
0131
โดมินิโก ซาริโอ สุธน-ธีรกร ด.ช.
27-07-1957
2
แฟลต
1544
มารีอา สุรางค์-ธีนานนท์
12-07-2002
2
หลุมศพ
1544
ยอห์น อนันต์-ธีนานนท์
24-07-2002
2
หลุมศพ
3439
ยวง สุมิตร-ธรรมธาดา
07-07-2006
4
หลุมศพ
2818
ริชาร์ด สมรรถ-ธนะสิริ
25-07-1996
3
หลุมศพ
5522
ยาโกเบ ปรีชา-ท้วมเทียบ
06-07-1990
5
หลุมศพ
0328
ฟรังซิสโก วันชัย-ท่ามุก
26-07-1984
2
แฟลต
6523
เปโตร ราศรี-ทิวไผ่งาม
21-07-2004
5
หลุมศพ
1230
อันเดร สวัสดิ์-ทิวไผ่งาม
15-07-2016
8
หลุมศพ
2125
อันนา อรวรรณ-ทิพย์ไกรลาศ
17-07-2015
3
หลุมศพ
5910
มารีอา จิตรลดา-ทิพย์ชลาธาร
13-07-2016
5
หลุมศพ
1808
ยวงบัปติสตา เลิศ-ทองกำผลา
17-07-1995
1
หลุมศพ
4816
ฟรังซิสเซเวียร์ ยุทธนา-ทองกำผลา
28-07-2011
5
หลุมศพ
6325
มารีอา ละเมียด-ทรัพย์เจริญ
13-07-2003
5
หลุมศพ
2005
เซซีลีอา พนอ-ทรัพย์เขื่อนขันธ์
15-07-1995
3
หลุมศพ
6104
อันนา ปลื้มจิตร-ทรัพย์วัฒน์
11-07-2002
5
หลุมศพ
1624
เทเรซา สมทรง-ทรรทรานนท์
14-07-2002
1
หลุมศพ
6024
ฟีโลมีนา ทองอยู่-ทรรทรานนท์
03-07-2002
5
หลุมศพ
5228
มารีอามักดาเลนา สว่าง-ทรงเสี่ยงไชย
24-07-2008
6
หลุมศพ
2229
หลุยส์ เดอคอนซัค นรินทร์-ตุงคะรักษ์
01-07-1966
4
หลุมศพ
2441
ฟิลลิป วิชัย-ตันบุญชัย
24-07-1970
4
หลุมศพ
1902
อันนา ภัทรภร-ตันติเวชศักดิ์
24-07-2016
3
หลุมศพ
0705
ยอแซฟ จงเศรษฐ-ตันติสัจจธรรม
11-07-1971
1
หลุมศพ
0644
เซซีลีอา สุวรรณี-ตรีธารา
01-07-2013
8
หลุมศพ
0945
มารีอา เลื่อน-ตรัวกูล
23-07-1988
2
หลุมศพ
1240
เปาโล ปัมฟีริโอ ชาคริต-ดิษาภิรมณ์
16-07-2008
2
หลุมศพ
3713
มารีอา ดารา-ดำริ
17-07-1996
3
หลุมศพ
5227
ยอแซฟ ปรีชา-ฐิติวิริยาภรณ์
24-07-2008
6
หลุมศพ
6525
เทเรซา นริสรา-ซ่อมประดิษฐ์
26-07-2004
5
หลุมศพ
3615
เปาโล ปราโมทย์-ซื่อตรง
24-07-1996
3
หลุมศพ
3615
มารีอา เพ็ญพรรณ-ซื่อตรง
26-07-2004
3
หลุมศพ
0009
ยวงปับติสตา ชัยโรจน์-ซือสวัสดิ์
13-07-2007
P
กางเขน
0225
เทเรซา ไอวี่-ซีแกร่า
19-07-1981
1
หลุมศพ
5827
นาจิ๊บ ซามอน-ซามอน
03-07-2009
6
หลุมศพ
0570
ชุบ-ช้อยเชิดสุข
24-07-1953
1
แฟลต
0229
เฟรด ทวีศักดิ์-ช่างสมบัติ
05-07-1957
2
แฟลต
1835
ยอห์น ม.ล. จิตรสาร-ชุมสาย
11-07-2000
2
หลุมศพ
6431
สเตเฟน เอกพล(กิมซ้ง)-ชื่อรุ่งเรือง
13-07-2010
6
หลุมศพ
6316
เวก-ชื่มชุ่มจิตร์
30-07-1968
5
หลุมศพ
1112
เปโตร สุนทร-ชินพงสานนท์
24-07-1967
1
หลุมศพ
1227
เทเรซา วรวรรณ-ชาญชัยศิริศักดิ์สกุล
03-07-2016
8
หลุมศพ
0444
อากาทา สุพร-ชาญชัยพิทักษ์
31-07-2012
8
หลุมศพ
0833
คาทารีนา จรัส-ชมนารถ
23-07-1984
2
หลุมศพ
0442
บาบารา-ชมธวัช
10-07-1937
8
หลุมศพ
1427
ปอล ชาลี-ชมจินดา
18-07-1997
2
หลุมศพ
1740
เปโตร ธนา-ชมจินดา
21-07-2015
2
หลุมศพ
0728
เปโตร ทองศุข-ฉวัฒนะกุล
13-07-1991
2
หลุมศพ
0063
มาร์ธา สุวลักษณ์-จุ้ยเจริญ
31-07-2014
P
กางเขน
0835
มอนิกา นาฏยา-จิวากานนท์
21-07-2014
8
หลุมศพ
2424
มารีอา อรัญญา-จิรวุฒิวรวงษ์
05-07-1962
3
หลุมศพ
1034
ดอมินิก พงศ์วัชระ-จินตมนูญธรรม
11-07-2015
8
หลุมศพ
1034
มารีอา ตุ๊กตา-จินตมนูญธรรม
17-07-1969
8
หลุมศพ
0117
เปโตร คีรีพล-จินดาสัมพันธ์
10-07-2007
2
คอนโด
0117
เปโตร คีรีพล-จินดาสัมพันธ์
10-07-2007
2
คอนโด
2425
มารีอา ทองอยู่-จิตรานุเคราะห์
11-07-1981
3
หลุมศพ
5828
ฟิลิป จิระพงษ์-จันชะนะกิจ
18-07-2009
6
หลุมศพ
5824
มารีอา ศิรินัฐดา-จริยากูล
19-07-2001
5
หลุมศพ
0240
ดอมินิกา สุรภี-จรัสวิริยะกุล
15-07-2006
1
แฟลต
0311
นางวาสนา-คุ้มชนม์
18-07-1947
3
คอนโด
1220
โทมัส วีระ-คันธเศรษฐ
31-07-1966
1
หลุมศพ
0312
มารีอา เล็ก-คงสาลี
17-07-2001
1
หลุมศพ
1319
ยอแซฟ อรรถ-คงธนะเจริญชัย
24-07-1996
1
หลุมศพ
1319
ยอแซฟ สุนทร-คงธนะเจริญชัย
02-07-1997
1
หลุมศพ
6432
เทเรซา สุชานุช-ขุนหมื่น
18-07-2010
6
หลุมศพ
2511
ยวงบัปติสตา กิจจา-กุลมาโนชวงศ์
03-07-1995
3
หลุมศพ
6524
ยวงบัปติสตา สมศักดิ์-กุลมาโนชวงศ์
23-07-2004
5
หลุมศพ
6119
ยอแซฟ พงษ์กมล-กุมมาระกะ
09-07-2004
5
หลุมศพ
1229
เปโตร สวัสดิ์-กิมสวัสดิ์
12-07-2016
8
หลุมศพ
4031
โรซา บุญยิ่ง-กิจเจริญ
31-07-2009
6
หลุมศพ
0036
มีคาแอล เจริญ-กิจนิซี
11-07-1978
P
กางเขน
6117
มารีอา เซี่ยมหง-กายรองทอง
27-07-1997
5
หลุมศพ
4012
อันตน จิระพันธ์-กวยมงคล
14-07-2008
5
หลุมศพ
1009
ยอแซฟ ยรรยงค์-กมลพจน์
30-07-1997
1
หลุมศพ
5825
ยอแซฟ ชาญวิทย์-กนกเฉลิมพรรณ
19-07-2001
5
หลุมศพ
0363
JACK-TILBROOK
07-07-1912
1
แฟลต
0318
FELIPE I-TAGLE
21-07-1964
2
แฟลต
0418
EDWARD -T. MORGAN
30-07-1983
2
แฟลต
0156
PHYA VARASIRI-SUBHASEVI
17-07-1928
1
แฟลต
0518
TANIA-SHNOOROVA
15-07-1969
2
แฟลต
0303
FRANCISCO XAVIER-SEQUEIRA
11-07-1960
2
แฟลต
0503
CECILIA-SEQUEIRA
01-07-1938
2
แฟลต
2438
JOSEPH SOUCE ANTONY-SAMY
02-07-1964
4
หลุมศพ
4425
John George -Pipas
24-07-2008
5
หลุมศพ
0521
MICHAEL SURYANTO-OEI
08-07-1968
2
แฟลต
0117
VIOLET-NUNIS
08-07-1961
2
แฟลต
2430
RENE-MICALLEEF
07-07-1961
4
หลุมศพ
0318
ชาวปากีสถาน MR. MANZOOR (นาย มาซิห์)-MASIH (มาซูร์)
25-07-2016
1
คอนโด
0939
VIRGILIO วีระ-MANIPOL
18-07-1994
2
หลุมศพ
4607
MARIA NGUYEN VAN-LIAM
17-07-1963
5
หลุมศพ
6106
RICHARD RICHARD-LEO MAHONSKI
14-07-2002
5
หลุมศพ
3416
JOSEPH CHAVE-KAUSID
30-07-1932
3
หลุมศพ
0422
STEPHEN PATRICK-GAUNT
07-07-1960
2
แฟลต
2529
AUGUST MANUS-EUEHEEWANNOND
23-07-1976
4
หลุมศพ
0143
CHARLES A.O-DONELL
20-07-1968
1
แฟลต
0302
ALBERT -DE COMPOS
14-07-1946
2
แฟลต
0213
HERBERT-DE SA
22-07-1957
2
แฟลต
6202
โจเซฟิน(JOSEPHINE) TOILAO(เล่าโตย)-CHEANG (แซ่เจียง)
19-07-2011
5
หลุมศพ
1012
ฟรังซิส FRANCIS-CHAN YONG WHAT
26-07-1970
1
หลุมศพ
1717
PABLO-CGSPEDGS
10-07-1984
1
หลุมศพ
2439
ANNA NONGLUCK-BERNDT
15-07-1990
4
หลุมศพ
4117
MARY LUCY-ASHING
23-07-1975
5
หลุมศพ
0262
ANTONEO HERMINIA C-
30-07-1911
1
แฟลต
0369
ANTON SANDRECZKI-
17-07-1928
1
แฟลต
0457
อันนา สุด-
27-07-1918
1
แฟลต
0311
ZILDE T. TROMBETTA-
15-07-1973
2
แฟลต
0348
ANNA ROSA-
04-07-1927
2
แฟลต
0409
จือ เอ็ง-
26-07-1974
2
แฟลต
0417
ANTHONY AMAL-
17-07-1952
2
แฟลต
0424
ANGELICA TAMARA-
09-07-1963
2
แฟลต
0443
A. TILBROOK-
07-07-1912
2
แฟลต
0522
PETER TAN-
08-07-1922
2
แฟลต
3106
แอนโทนี่ ซีเลียง-
16-07-1969
3
หลุมศพ
5829
ฌองอัลแบร์ เรอเน บูร์กอง-
21-07-2009
6
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009