• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง /มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 16.30 น.คุณพ่อสุทธิ ปุคะละนันท์ เป็นประธาน/

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2014

โดโรธี  จัน  บรรจุศพวันที่ 8 พฤษภาคม 2014   หลุม 1109
ลูกา ชาญชัย จัตุรเขษม บรรจุวันที่ 15 พฤษภาคม  2014 หลุม 5629
อลัน  อนันต์  ตันธุวนิตย์   บรรจุศพวันที่  19  พฤษภาคม  2014  หลุม 3402
เดวิท วีรวัฒน์  นิมมานฤดีสุทธิ์  บรรจุศพวันที่  19 พฤษภาคม  2014  หลุม 08-0750
Sr. Mary Walter Santer,ous.  บรรจุศพวันที่ 24 พฤษภาคม 2014  หลุม 4111
ลูซีอา วราภรณ์ ปุตระเศรณี บรรจุศพวันที่ 31 พฤษภาคม 2014 หลุม 6434
เอากุสติโน เกษม ลีนานุรักษ์ บรรจุศพวันที่ 31 พฤษภาคม 2014 หลุม 08-0751


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009