• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกรกฎาคม 2014

ยอแซฟ  เอิน  ห่อเหงี่ยน  บรรจุศพวันที่ 5 กรกฎาคม 2014 หลุมที่ 2-3-0201
มารีอา มักดาเลนา  อำไพ  ศรีประภา  บรรจุศพวันที่ 7 กรกฎาคม 2014  หลุมที่ 08-0434            
อันนา อัมพร  เตียวไพบูลย์  บรรจุศพวันที่ 12 กรกฎาคม 2014  หลุมที่  6433
เปโตร  มงคล  อาทิจวงศ์  บรรจุศพวันที่ 12 กรกฎาคม 2014 คอนโด 2-3-0202
มารีอา  มุ้ยจวง  แซ่ตัน  บรรจุศพวันที่ 22  กรกฎาคม  2014  โซน 1 หลุม 0723
มารีอา  อุษา  แซ่เตียว และฟรังซิส วิจิตร  ทองสุข  บรรจุวันที่ 21  กรกฎาคม 2014 หลุม 08-0834
มอนิกา  นาฏยา  จิวากานนท์  บรรจุศพวันที่  26 กรกฎาคม 2014 หลุม 08-0835
เทเรซา  วิรัตน์  วันกมลสวัสดิ์  บรรจุศพวันที่ 29 กรกฎาคม 2014 คอนโด 2-3-0203


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009