• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นประธาน/ บรรจุศพ ยอแซฟ สิทธิกร ทองกำผลา วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2019 โซน 8 หลุม 1750

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2014

อัลฟอนโซ  อัศวิน  สาตราคม  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2014 โซน 5  หลุม 4311
เซซีลีอา  พรศรี   ศิริวีรวัฒน์     บรรจุศพวันเสาร์ที่     4  ตุลาคม  2014    โซน 5   หลุม 4304
เปโตร  ประวิทย์   ดุ๊ก   บรรจุศพวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม  2014  โซน  8  หลุม  08-0843
เปโตร  เจริญชัย  กสิณธร  บรรจุศพวันอังคารที่  7  ตุลาคม  2014  โซน 6 หลุม 5734
เทเรซา  ปัญชรี  ทองวิสุทธิ์  บรรจุศพวันพุธที่  8  ตุลาคม  2014  คอนโด  2-3-0206
อักแนส  อังแนส   สอนประสม  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่  9  ตุลาคม   2014  โซน 4 หลุม 1927
ยอห์นบัปติส  เลื่อน     ตาเจริญ   บรรจุศพวันอังคารที่  14  ตุลาคม   2014   คอนโด  2-3-0208
ยวง บัปติสตา  ประเสริฐ  นาจรุง  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่  16  ตุลาคม  2014  โซน 3  หลุม 2501
อันนา  สำราญ   สังขะกะนิษฐ  บรรจุศพวันเสาร์ที่  25  ตุลาคม  2014  โซน 2 หลุม 0139
ยอห์น บอสโก  ยิ่ง   วรจิตรสันติ  บรรจุศพวันอังคารที่  28  ตุลาคม 2014  โซน 8  หลุม 0846
ยอแซฟ  สุเมธ  เชื้อประเสริฐ   บรรจุศพวันศุกร์ที่ 31  ตุลาคม  2014  โซน  8  หลุม 0847


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009