• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2015

บรรจุศพ  เปโตร  สาวิตร  ไกรสิทธุ์   วันจันทร์ที่  1  มิถุนายน  2015  โซน 8  หลุม 0946
บรรจุศพ  แบร์นาแด๊ต  วีรวรรณ  เสนะวีณิน  วันพุธที่  3  มิถุนายน  2015  โซน  5  หลุม  5505
บรรจุศพ  มารีอา เทเรซา  บุญนาค  กระทอง  วันอังคารที่  9  มิถุนายน  2015  คอนโด 2-3-0220
บรรจุศพ  เปโตร  ธนกร  วรพรทัศนา  วันพฤหัสบดีที่ที่  11  มิถุนายน  2015  โซน  8  หลุม  0947
บรรจุศพ  คุณทัศนีย์  เบินท์   วันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  2015  โซน  4  หลุม   2439
บรรจุศพ ยอห์น บอสโก นพพร  ตุงคะรักษ์  วันอังคารที่  23 มิถุนายน  2015  โซน  4  หลุม  2229
บรรจุศพ  เปาโล  อธิคม  ณรงค์รักษ์  วันอังคารที่  23  มิถุนายน  2015  โซน  8  หลุม  0948
บรรจุศพ  อักแนส  ซู่ไน้  แซ่อึ้ง  วันศุกร์ที่  26 มิถุนายน  2015  โซน  4  หลุม  3929
บรรจุกระดูก  มารีอา  โยเซฟิน  สิตา  ลำพันธ์  วันเสาร์ที่  27  มิถุนายน  2015  โซน  8  หลุม  0950
บรรจุศพ มารีอา นงคราญ  ป้อมจักรศิลป์  วันเสาร์ที่  27  มิถุนายน  2015  คอนโด  2-3-0222
บรรจุศพ โกธิลดา  จิราภรณ์  เสวตรวิทย์  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน  2015  โซน 5  หลุม 6406


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009