• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2016

บรรจุศพ เทเรซา เฮียะ  เลิศปัญญาบุปผา  วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2016  โซน 8  หลุม 1029
บรรจุกระดูก ยอแซฟ ใช้  แซ่โล้ว  วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2016  ช่องบรรจุกระดูกเลขที่  3-2-0349
บรรจุศพ เกลเมนต์  กฤษดา  โสรินทร์  วันอังคารที่ 16 สิงหาคม  2016  โซน 8  หลุม  1234
บรรจุศพ  การูโรส  มารีอา ไพศาล  รัศมีมารีย์  วันจันทร์ที่  29 สิงหาคม  2016  โซน 2 หลุม 0631
บรรจุศพ มารีอา  นันทนา  ทรรทรานนท์  วันอังคารที่  30 สิงหาคม  2016  โซน  5  หลุม  4315
บรรจุศพ เทเรซา  อารมณ์  ดวงพระทัย  วันพุธที่  31  สิงหาคม  2016   โซน 8  หลุม  1235


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009