• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อปรีดา เวียงชัย เป็นประธาน/ บรรจุศพ ยวงบัปติสตา กฤต ธีระจักร วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 โซน 8 หลุม 0741

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2017

บรรจุศพ ยอแซฟ มีชัย   ศักดิ์ศรียุทธนา     วันจันทร์ที่    4   ธันวาคม   2560   โซน  8 หลุม 1448
บรรจุศพ ยอแซฟ พิเชฐ   พรกุลวิไล           วันอังคารที่   5   ธันวาคม   2560    โซน  1 หลุม  0310
บรรจุศพ เซซีลีอา  พรรณี  เหล่าลดา          วันเสาร์ที่       9   ธันวาคม   2560   โซน  8 หลุม 1449
บรรจุศพ มากาเร็ต - มาเรีย ภาวินี  ชื่นหทัย วันศุกร์ที่    15   ธันวาคม   2560   คอนโด  2-4-0308
บรรจุศพ อันนา  บุญเกิด  เทพประสิทธิ์      วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   2560   โซน  8  หลุม  0132
บรรจุศพ แอนโทนี่ ยศ  ธีระวรรณวิไล        วันจันทร์ที่  18   ธันวาคม   2560   โซน  3  หลุม  3311
บรรจุศพ เปาโล  วิบูลย์  เลค                        วันพุธที่       20   ธันวาคม   2560   โซน  2  หลุม  0343
บรรจุศพ เปาโล วิทยา  จิรวุฒิวรวงษ์          วันพุธที่       20   ธันวาคม   2560   โซน   3  หลุม  2425
บรรจุศพ มารีอา มาลี    คงสมัย                 วันพุธที่        20   ธันวาคม   2560   โซน   3  หลุม   2307
บรรจุศพ มารีอา ลักษณา   ศรีนภาวรรณ  วันศุกร์ที่      29  ธันวาคม  2560     คอนโด  2-4-0309
  


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009