• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อปรีดา เวียงชัย เป็นประธาน/ บรรจุศพ ยวงบัปติสตา กฤต ธีระจักร วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 โซน 8 หลุม 0741

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2018

บรรจุศพ เทเรซา บุศรา   จิรวินิจนันท์  วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2018  โซน 4 หลุม 2240
บรรจุศพ มารีอา วาสนา   ยุติธรรม       วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2018  คอนโด 2-4-0316
บรรจุศพ ยอแซฟ ธวัชชัย  อุปริพุทธิ  วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018  โซน 8 หลุม 1537
บรรจุศพ ยวง บัปติส วิธาน   สุนทรฉาย วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 โซน 2 หลุม 1840
บรรจุศพ ยอแซฟ พร   ดุรงค์วิริยะ  วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 โซน 2 หลุม 0127
บรรจุศพ มารีอา เสนอ   พูลสวัสดิ์  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 โซน 8 หลุม 0744
บรรจุศพ มารีอา ซ่อนกลิ่น   เงินยวง วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018 โซน 8 หลุม 0740
บรรจุศพ Johannem Berchmans เนาวรัตน์   พัฒโนดม วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018 โซน 3 หลุม 2103
บรรจุศพ มารีอา บุญนาค   วิริยะเลิศ  วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2018 โซน 5 หลุม 5320
บรรจุศพ อังเดร ประเสริฐ  เอื้อกุศลกุล วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 โซน 8 หลุม 1538
บรรจุกระดูก มารีอา อุไร  อิสุกะ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 ช่องกระดูก 3-2-0562
บรรจุศพ มารีอา แพทริเซีย อุซุลา บุณยรา   วีระกานนท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม โซน 6 หลุม 6134
บรรจุศพ เทเรซา ซู้จิง  แซ่อึ้ง  วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 โซน 8 หลุม 1539
บรรจุศพ เทเรซา พรเพ็ญ   เกื้อกมลสุข วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 โซน 8 หลุม 1540
บรรจุศพ ราฟาแอล ปรัชญา   ศรีตระกูล วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 โซน 8 หลุม 1133


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009