• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2018

บรรจุศพ มารีอา สมศรี   ศิริวิชยกุล  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 โซน 8 หลุม  1552
บรรจุศพ แอนโทนี่ วีระ   ปรีชาวนิช  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 โซน 8 หลุม  1329
บรรจุศพ อักแนส มาลี   บารมีบุญ    วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 โซน 4 หลุม  3132
บรรจุศพ ยอแซฟ ชัยยศ  วจีวิจิตร    วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 โซน 3 หลุม 2022
บรรจุศพ เรมอนด์ แมนรัตน์    ศรีกรานนท์   วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 โซน 2 หลุม 1326
บรรจุศพ อัมโบรซีโอ กษิดินทร์   แสงวงศ์   วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 โซน 8 หลุม 1627
บรรจุศพ อากาทา สมศรี   ธาราจันทร์   วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018  โซน 4 หลุม 2242
บรรจุศพ นางทรีซา  อลิส  วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 คอนโด 2-1-0104
บรรจุศพ เปโตร พิพัฒน์   นิตโย  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018 โซน 4 หลุม 2027
บรรจุศพ ยอแซฟ วัชระ  สมบุญสมบัติศิริ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 โซน 2 หลุม 1446
บรรจุศพ ยวง บัปติสตา โป้  เจนบรรจง  วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 โซน 8 หลุม 1628
บรรจุศพ ยอแซฟ จุ้งคี   แซ่โง้ว(บิดาของคุณพ่อนิพนธ์   สิริวราวุธ)  วันพุธที่ 26 กันยายน 2018  โซน 5 หลุม 4308
บรรจุศพ ฟิลลิป ภัสสร   เจนวิทยา  วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 โซน 6 หลุม 4027


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009