• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนมกราคม 2010/2553

ฟิลิป วีรพงษ์ วัชรทิตย์ หลุม 6033 วันที่บรรจุศพ 4 มกราคม
ยวงบัปติสตา จำลอง อยู่คงพันธ์ หลุม 6034 วันที่บรรจุศพ 11 มกราคม
มารีอา เทเรซา จรวย อ่วมบำรุง หลุม 3215 วันที่บรรจุศพ 12 มกราคม
เปโตร มนัส ภัทรธรรม หลุม 4530    
ยอแซฟ ณรงค์ เทียมฉิม หลุม 4925 วันที่บรรจุศพ 13 มกราคม
กุมพงษ์ กุมมาระกะ คอนโด 2-2-0218 วันที่บรรจุศพ 15 มกราคม
ฟรังซิส ไพศาล มณีสุวรรณ หลุม 6129     
คัทเธอรีน ดาริน ลวสุต  หลุม2301 วันที่บรรจุศพ 19 มกราคม
เปาโลบุญท่วม นิยมจ้อย หลุม 3233     
มารีอา ละเมียด กานตานนท์  หลุม0931 วันที่บรรจุศพ 24 มกราคม
เปโตร จิรพล กวยมงคล  หลุม 4012       
ดช.เปาโล นภัส  ชีพชล หลุม 0375 วันที่บรรจุศพ 29 มกราคม


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009