• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนกุมภาพันธ์ 2010/2553

มารีอา วัชรา ชำนาญภักดี หลุม 6130 บรรจุศพวันที่ 2 กุมภาฯ
เปโตร ดนัย ฉันทานุรักษ์    หลุม 6131 บรรจุศพวันที่ 3 กุมภาฯ

มารีอา กรวรรณ วานิชอนันเลิศ หลุม 3008 บรรจุศพวันที่ 5 กุมภาฯ
ยวง กิมเซี้ยะ แซ่ลี้ หลุม 0821 บรรจุศพวันที่ 10 กุมภาฯ
มารีอากอบกุล วัฒนไพบูลย์ หลุม 5202  บรรจุศพวันที่ 10 กุมภาฯ
มีคาแอล สมชาย สุทธิจิตต์ หลุม 6132 บรรจุศพวันที่ 11 กุมภาฯ
ALICE GAURIN-KING หลุม 6133 บรรจุศพวันที่ 11 กุมภาฯ
ยวง บัปติสตา เสถียร รังสินานนท์ หลุม 1339 บรรจุศพวันที่ 12 กุมภาฯ
เซซีลีอา ประณีต แพ่งสภา หลุม 6134 บรรจุศพวันที่ 18 กุมภาฯ
เปโตรชูชีพ ชีพชล หลุม 0543 บรรจุศพวันที่ 22 กุมภาฯ
ยอห์น บัปติส พ.ต.ท.กรีฑา ประมวลวิทย์ หลุม 1234 บรรจุศพวันที่ 22 กุมภาฯ
ยอแซฟ เซ่งเฮง แซ่ลี้ หลุม 6226 บรรจุศพวันที่ 22 กุมภาฯ
มาร์แซลรินา มารศรี สวีรจิต หลุม 5716 บรรจุศพวันที่ 25 กุมภาฯ


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009