• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2015

บรรจุศพ  มารีโอ  วิรัช   ปรางค์ปรักมะ   วันจันทร์ที่  5  มกราคม  2015   โซน  4  หลุม  2531
บรรจุศพ  เปาโล  สุชาติ  อำนาจสุวรรณ  วันพุธที่   7  มกราคม  2015  โซน  5  หลุม  5507
บรรจุศพ  ยอแซฟ  มารุต  รัชชพงศ์รักษ์   วันพุธที่  7  มกราคม   2015   คอนโด 2-3-0210
บรรจุศพ อันตน  สมชาย  ดวงประเสริฐดี  วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015  โซน 8 หลุม 0135
บรรจุศพ  เทเรซา  สุมาลี  สุขชัย  วันเสาร์ที่ 10 มกราคม  2015  โซน  5  หลุม  5508
บรรจุศพ มารีอา  เตียว   แซ่โง้ว  วันพฤหัสบดีที่  15  มกราคม  2015  โซน  3  หลุม 3001
บรรจุศพ  ยอแซฟ  ชูเกียรติ  จูทะสมพากร  วันพฤหัสบดีที่  15  มกราคม  2015  โซน   2  หลุม  1540
บรรจุศพ  แบร์นาแด็ต  วาณี   อาภามงคล   วันเสาร์ที่  17  มกราคม  2015  โซน  5  หลุม  4812
บรรจุศพ อากาทา  ธีราวรรณ  โกญจนาท  วันจันทร์ที่ 19 มกราคม  2015  โซน  1  หลุม  0920
บรรจุศพ มารีอา  ประณีต  เยื้องสวัสดิ์   วันจันทร์ที่  19  มกราคม  2015  โซน 3 หลุม 3716
บรรจุศพ  อรวรรณ  มานิปอล  วันอังคารที่  20  มกราคม  2015  โซน 2  หลุม 0939
บรรจุศพ  อากาธา  วรรณนภา  จันทร์เพ็ญสุข   วันพฤหัสบดีที่  22 มกราคม  2015  โซน 3  หลุม 2025
บรรจุศพ  มารีอา  เพ็ญศรี  สังขรัตน์   วันอังคารที่  27  มกราคม  2015  โซน 8  หลุม  0452
บรรจุศพ  มารีอา  นาถฤดี  จตุทิพยคันธา  วันพฤหัสบดีที่  29  มกราคม  2015  โซน 8  หลุม  0929
บรรจุศพ เปโตร  ภิบูลย์ชัย  ทราวนันนท์  วันเสาร์ที่ 31 มกราคม  2015  โซน 3 หลุม 3915
 


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009