• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2012

อักแนส  อรวรรณ  อึ้งตระกูล  วันที่ 3 ธันวาคม  2012 หลุม 3123
แมรี่  พลอยฉัตร  อาชาพิทักษ์กุล  วันที่ 3  ธันวาคม 2012  ช่องบรรจุกระดูก 3-2-0549
เปโตร  สนั่น ศรีโสภา  วันที่ 6 ธันวาคม 2012  หลุม 5721
นางวาสนา  คุ้มชนม์  วันที่ 12 ธันวาคม 2012  คอนโด  2-3-0311
ยอแซฟ  เศรษฐสิทธิ์  ศตัษเฐียร  วันที่ 15  ธันวาคม 2012  หลุม 08-0542
เทเรซา  ประทุม  เกตุผล  วันที่ 18  ธันวาคม  2012  หลุม 08-0349
มารีอา  เจียมจิตร  ลดาพงษ์พัฒนา  วันที่ 19 ธันวาคม 2012  หลุม 08-0329
มารีอา  ปัทมา  เลิศสุขประเสริฐ  วันที่ 22 ธันวาคม  2012  หลุม 0815


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009