• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อวิทยา ลัดลอย เป็นประธาน /บรรจุศพ มารีอา อุไร กิจสวัสดิ์ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 6 หลุม 6526 มิสซาปลงศพที่ วัดเซนต์หลุยส์ เวลา 9.30 น./บรรจุศพอันตน เดช บุลสุข วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1529

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2018

บรรจุศพ ยอห์น บัปติสตา บุญสม   ล้อจรัสศรีวงษ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 8 หลุม 1527
บรรจุศพ ราฟาแอล ฉัตรพล   ดลสุข วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 คอนโด 2-1-0119
บรรจุศพ เทเรซา ลมหวล   ศรีสิงห์  วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 คอนโด 
บรรจุศพ ยอห์นบัปติส วีรภัทร  กุลเนตุ  วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018  โซน 8 หลุม  1528
บรรจุศพ เวนันซีโอ นิรันดร์   ชีพชล  วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 2 หลุม 0736
บรรจุศพ เปโตร ไพรัช  สุภาษิต  วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์  2018  โซน 1 หลุม 0125
บรรจุศพ ยอแซฟ เพียว   แซ่ตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 คอนโด 2-4-0313
บรรจุศพ มารีอา เจ๋ ตรันถิ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 6 หลุม 5632
บรรจุศพ ยอแซฟ ปัญญา   งามกิตติคุณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 1 หลุม 0305
บรรจุศพ เฉิน ฉ่าย ซิว วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 5 หลุม 6213
บรรจุศพ มารีอา  อุไร  กิจสวัสดิ์  วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2018 โซน 6 หลุม6526


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009