• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2018

บรรจุศพ เทเรซา สมบูรณ์   เชื้อหอม  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018    คอนโด 2-4-0202
บรรจุศพ มารีอา มาลี   อดุลศิริสวัสดิ์  วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018  โซน 1 หลุม 0912
บรรจุกระดูก Andreas Gerardus van Koeverden วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018 โซน 3 หลุม 1911
บรรจุศพ มารีอา กาญจนา   ไชยกิจ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 2 หลุม 0144
บรรจุศพ ยูเลียนา พนิตนาฏ   วงศ์พานิช วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 1 หลุม 1108
บรรจุศพ ฟรังซิสโก สวัสดิ์   ตรีคณา วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1637
บรรจุศพ มารีอา เตือนใจ  โรจนะสาโรช  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018  โซน 3 หลุม 3006
บรรจุศพ มารีอา รัตนา  ดาราอัมพรเลิศ  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม  2018  โซน 8 หลุม 1638
บรรจุกระดูก ยอแซฟ วราวุธ  โกญจนาท วันพุธที่ 12 ธันวาคม   2018  โซน1 หลุม 0921
บรรจุกระดูก หลุยส์ ณัฏฐพงศ์   ประคองสันติกุล วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1640
บรรจุศพ ร็อค เล็ก   แซ่บู้  วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1639
บรรจุศพ ยอแซฟ จินดา   กิจนิชี วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 โซน 4 หลุม 2633
บรรจุศพ เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ง่วนเตียง  แซ่เตีย วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1641
บรรจุกระดูก ยอแซฟ ไพโรจน์   ประสิทธิ์รัตนพร วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 0840


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009