• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2024

บรรจุศพ ฟรังซิสโก ธราวุฒิ  นันทวิสัย วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2024 โซน 7 หลุม 0911
บรรจุศพ เทเรซา จุรีย์  ลิมปสุข วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2024 โซน 3 หลุม 3308
บรรจุศพ ยวงบอสโก เมธากูร พลพัทธธนา วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024 โซน 7 หลุม 0912
บรรจุศพ มารีอา มักดาเลนา วัลภา พรหมทอง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2024 คอนโด 2-5-0111
บรรจุศพ เปโตร ไชยรัก ศรีสกุลไชยรัก วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 โซน 9 หลุม 
บรรจุกระดูก เทเรซา สุรพีพรรณ์  พรพิมล วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2024 ช่องกระดูก 3-2-0304


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009