• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ผู้ล่วงลับที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2010

มารีอา วารุณี อภิชัยทวีสิน หลุม 3039 บรรจุศพวันที่ 8 เมษายน 2553
ยอแซฟ ประสิทธิ์ พยอมยงค์ หลุม 0712 บรรจุศพวันที่ 8 เมษายน 2553
ยอแซฟพิฑูรย์ จรินทิพย์พิทักษ์ หลุม 6232 บรรจุศพวันที่ 9 เมษายน 2553
อันตนชวลิต สอนบุตรนาค หลุม 6233 บรรจุศพวันที่ 10 เมษายน 2553
ยอแซฟวรรณภูมิ นิลวิเวก หลุม 0637 บรรจุศพวันที่ 10 เมษายน 2553
เปโตร นาวี สุขะวิริยะ หลุม 0546 บรรจุศพวันที่ 17 เมษายน 2553
มารีอา ประคอง วงศ์ชวลิต หลุม 3921 บรรรจุศพวันที่ 19 เมษายน 2553
แคทเธอรีน สุรินทร์ วิรุณวงศ์ หลุม 1407 บรรจุศพวันที่ 20 เมษายน 2553
อันนา โซ่วเอ็ง แซ่เตียว หลุม 1039 บรรจุศพวันที่ 21เมษายน 2553
มารีอา เทเรซา พัชรินทร์ พีระกิจกุศล หลุม 6234 บรรจุศพวันที่ 22 เมษายน 2553
พลเอก คริสโตเฟอร์ ร่มเกล้า ธุวธรรม หลุม 6326 บรรจุศพวันที่ 23เมษายน 2553
อันนา ชื่นฤดี ศิริกรกุล หลุม 2615 บรรจุศพวันที่ 28 เมษายน 2553
อนาสตาซีอา ล้วนลักษณ์ เผ่าลามาซ หลุม 4803 บรรจุศพวันที่ 28 เมษายน 2553
เปโตรคมสันต์ ศุระศรางค์ หลุม 1420 บรรจุศพวันที่ 28 เมษายน 2553
Jeanne Neela Yousra Maleville หลุม 2335 บรรจุศพวันที่ 28 เมษายน 2553

 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009